Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CELESTYN z POZNANIA OFMObs

  ur. ok. 1430 w Poznaniu,zm. 19 I 1504 tamże, Kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił ok. 1453 w czasie studiów na AkademiiKrak. prawdopodobnie pod wpływem kazań Jana Kapistrana;1468 przyjął od króla Kazimierza Jagiellończyka w Trokach aktfundacyjny klasztoru bernardynów w Wilnie;

  był spowiednikiemi kaznodzieją w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN I Św.

  zm. 27 VII 432 w Rzymie, Rzymianin,papież od 10 IX 422.

  Jako diakon Kościoła rzym. obrany został papieżem pośmierci Bonifacego I; prowadził z bpami afryk. rozmowy dotycząceprawa -> apelacji do Stolicy Apost.;

  występował przeciw-» pelagianizmowi i nestorianizmowi ; chcąc zapobiecszerzeniu się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  Skoncentrowanieuwagi na wypowiedziach Pawła Apostoła dotyczących małżeństwawszystkich chrześcijan (Ef 5,22-33) spowodowało małezainteresowanie problemem c. duchowieństwa; duchowni mielibyć przykładem postępowania dla wiernych (1 Tm 4,12; 1 Kor9,3-6; 7,1-2.9.25; Mt 19,11; 1 Tm 3,1-12; Tt 1,5-8)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYNI

  Średniowieczne wspólnoty benedyktynówi franciszkanów, związane genetycznie z pap. -> Celestynem V(stąd nazwa).

  1. Kongregacja benedyktynów — zał. we Włoszechw XIII w. przez Piotra z Morrone (późniejszy pap. Celestyn V).

  Piotr wstąpił do benedyktynów w Faifoli k. Benewentu; pragnącjednak prowadzić życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN II, Gwidon z Città di Castello

  zm. 8 III 1144w Rzymie, Papież od 26 IX 1143.

  Był uczniem i przyjacielem P. Abélarda; 1127 mianowanykard. diakonem; 1130 opowiedział się po stronie pap. InnocentegoII przeciw antypap. Anakletowi II; 1133 uzyskał tytułkard. prezbitera;

  w czasie swego pontyfikatu mianował ok.10 kard.; uchylił interdykt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT

  (łac. caelebs bezżenny, samotny), Bezżeństwo,rezygnacja z małżeństwa; w wielu religiach uważany za ideałżycia rei. i wymagany od duchownych; w chrześcijaństwie — stan bezżeństwa (rady ewangeliczne, dziewictwo) obieranyw duchu wiary zazwyczaj jako zobowiązanie, związanez ślubem -» czystości lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN III, Giacinto Bobo - Orsini

  ur. ok. 1106, zm.8 I 1198 w Rzymie, Papież od 30 III 1191.

  Był uczniem P. Abélarda i bronił go na synodzie w Sens(1140); 1144 został kard. diakonem; wielokrotnie był legatempap.; obrany papieżem, przyjął święcenia kapł. i sakrę; 1191koronował ces. Henryka VI;

  sprzeciwiał się jego pretensjom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - ASPEKT PSYCHOSPOŁECZNY

  Wymiar psychol.i społ. religijnego c. należy rozpatrywać w świetle motywówskłaniających do życia samotnego, jak też jego następstw.

  1. Silne i nasilające się przywiązanie do niektórych wartościmoże, zwł. naukowców, artystów, działaczy społ., doprowadzićdo przekonania i zaakceptowania faktu, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /7 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN IV, Goffredo Castiglione

  zm. 10 XI 1241w Rzymie, Papież od 25 X 1241.

  Dzięki protekcji abpa Mediolanu Uberta Crivellego (swegowuja) został prałatem, a potem jego kanclerzem; po wyborze1185 Crivellego na papieża (Urban III), zarządzał w jego imieniuabpstwem mediolańskim; po śmierci pap. Urbana III (1187)wstąpił do cysterskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTIUSZ

  ur. prawdopodobnie w Italii, zm. ok.431, Współtwórca -> pelagianizmu.

  Pochodził z rodziny arystokratycznej; wykształcony w retorycei dialektyce, był w Rzymie adwokatem; ok. 400 spotkałsię z Rufinem Syryjczykiem, występującym przeciw nauceKościoła o grzechu pierworodnym; zostawszy mnichem, zetknąłsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt

Do góry