Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CELJE, Celeia

  Miasto w Słowenii, dawne bpstwo w rzym.prowincji Norikum, które przestało istnieć pod koniec VI w.na skutek najazdu Awarów; znanych 2 bpów z V I w.;

  w C. zachowałysię ruiny bazyliki z IV w. z fragmentami mozaikowejposadzki oraz got. 3-nawowy kościół św. Daniela z freskami.

   

  J. Zeiller, DHGE XII 51-52;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELLINI BENVENUTO

  ur. 3 XI 1500 we Florencji, zm.14 XII 1571 tamże, Złotnik i rzeźbiarz okresu manieryzmu.

  Był uczniem złotnika flor. Michelangela Bandinellego (1459--1528). Działał głównie we Florencji, Mantui, Neapolu i Rzymieoraz we Francji (Paryż i Fontainebleau). Wykonywał dzieła dlapapieża i jego dworu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  Reformacja,wbrew rozpowszechnionej opinii, nie była zasadniczo przeciwnac , występowała natomiast zdecydowanie przeciw powsz. i narzuconemuodgórnie prawu c. księży (Apologia Augsburskiegowyznania wiary 23; BSLK 337).

  Odrzucenie nakazu c. uzasadniano Prawem Bożym (wg Rdzobie płci zostały przez Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELINA, Celinia, Cilinia Św.

  zm. po 458, Matka -> Remigiusza,bpa Reims, oraz św. Pryncypiusza, bpa Soissons.

  Znana z żywotów św. Remigiusza (Hinkmara i Flodoarda),wg których w 1. poł. V w. w okolicy Laon, prawdopodobniew Cerny, jako wdowa poświęciła się działalności charytatywneji modlitwie; pochowana w Cerny;

  relikwie C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELINA, Celinia Św.

  zm. po 480; Pochodziła ze szlacheckiejrodziny z Meaux.

  Wbrew stylowi życia swego środowiska w młodym wiekuoddała się praktykom pokutnym i poświęciła się służbie chorymi ubogim; pod wpływem św. Genowefy wstąpiła do klasztoru,potajemnie opuszczając rodzinę;

  legendarne szczegóły cudownejucieczki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  U wieluludów panuje przekonanie, że obcowanie płciowe sprowadzanieczystość (utratę siły wewn.) i wzmaga siły szkodliwe dlajednostki i społeczeństwa; wszelka asceza, zwł. wstrzemięźliwośćpłciowa, udziela natomiast człowiekowi siły wewn., oczyszczai dysponuje go do wypełniania funkcji rei.; dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /6 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN V, Piotr z Morrone Św.

  ur. 1215 w Iserni, zm.19 V 1296 w Fumone (Lacjum), Papież od 5 VII do 13 XII 1294.

  Życie pustelnicze rozpoczął przed 1235 w Morrone (Molise);kontynuował je 1240-43 w Maiella (Abruzja), gdzie założył kongr.benedyktyńską -> celestynów;

  1276-79 był opatem w Faifolik. Benewentu, nie będąc bpem ani kard.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  Brak wzmianki o nakazie zachowywaniac. przez należących do jakiejś grupy społ. lub rei. ;przyczyn tego braku można się dopatrywać w tradycji kapł.mówiącej o błogosławieństwie płodności udzielonym przez Bogapierwszym rodzicom (Rdz 1,28); niektóre teksty bibl. zawierająwzmianki o osobach, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /3 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN od św. LUDWINY OCD, właśc. Pieter van Gool

  ur. 1597 w Hadze, zm. 22 VII 1676 w Surat (Indie), Tłumaczorientalista.

  Po nawróceniu z kalwinizmu wstąpił do zakonu, 1626 złożyłśluby zak., nast. 1632-52 pracował jako misjonarz w Syrii;1652-75 był prof, języków orientalnych w Rzymie; 1675 zostałwysłany do Indii; wspólnie z bpem Damaszku Sergiuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  W oparciu o radyChrystusa (Mt 19,12; Łk 18,29) i Pawła Apostoła (1 Kor 7, 7.32)skierowane do ogółu chrześcijan i żądanie Pawła (1 Tm 3,12;Tt 1,4), aby bpi i diakoni nie zawierali powtórnego małżeństwa,kształtował się w Kościele zwyczaj wykluczający powtórnemałżeństwo duchownych, oraz praktyka c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /25 500

  praca w formacie txt

Do góry