Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ROZWÓJ MISJI - Wspólne dzieło

  Misje na początku czasów nowożytnych stały się wspólnym dziełem Kościoła i państwa. Władcy dwóchpierwszych potęg kolonialnych, Hiszpanii i Portugalii, kierowali się przekonaniem, że podbite krajepogan są całkowitą własnością monarchy. On zaś, odpowiedzialny za zbawienie także tych nowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Polsce na drodze reformy

  Następcy króla Kazimierza Jagiellończyka, Jan Olbracht (zm. 1501) i Aleksander (zm. 1506) kontynuowalilinię jego kościelnej polityki. Ich brat Fryderyk, przedstawiony kapitule osobiście przez króla Olbrachtado wyboru, został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem (1493), kumulując biskupstwo krakowskieza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Powszechny przed reformacją

  Papiestwo okresu renesansowego, pozornie świetne swoją polityczną rolą w Italii oraz mecenatem nauki isztuki, osłabiło Kościół wewnętrznie. Papieże, którzy jako kardynałowie często nie starali się o przyjęcieświęceń kapłańskich, tolerowali biskupów, administrujących diecezjami bez posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty VIII — książę Dżem i czary

  Po śmierci Sykstusa IV doszło w Rzymie do rozruchów przeciw genueńczykom, jak ogólnie określanonepotów i stronników papieża na urzędach. Katarzyna Sforza, żona Girolamo Riario opanowała zamekśw. Anioła i trzeba było intensywnych pertraktacji kolegium kardynalskiego, by dojść z nią do porozumieniai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander VI — polityka i tiara

  Po trzech papieżach średnio uzdolnionych, ulegających wpływom i działających pod naciskiem zewnętrznychokoliczności, wybrano silną osobowość, kardynała Rodrigo Borgia, Aleksandra VI (1492-1503), który swoje wybitne przymioty umysłu wykorzystywał nieomal wyłącznie do uprawiania polityki, dającw niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /8 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Savonarola — teokracja w Florencji

  Italia doświadczona wewnętrznymi konfliktami i najazdami obcych wojsk była podatna na działalnośćkaznodziejów pokutnych. Pod wpływem jednego z nich wstąpił do zakonu dominikańskiego GirolamoSavonarola z Ferrary (ur. 21.09.1452). Po studiach w Bolonii otrzymał od przełożonych urząd kaznodzieiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz II — wódz Italii

  Śmierć Aleksandra VI była niespodziewana, choroba bowiem trwała krótko, zaskoczone więc wydarzeniamikolegium kardynalskie zdołało jedynie nakłonić Cezara Borgię do opuszczenia Rzymu, nie ułożyłozaś nowej kapitulacji wyborczej, lecz powtórzyło dawną, z 1484 roku. Uściślono w niej jeden punkt:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon X — nieskuteczny sobór

  Kontynuowanie soboru laterańskiego piątego postawiono jako jeden z najważniejszych postulatów kapitulacjiwyborczej podczas konklawe, które po tygodniu głosowań wybrało nowego papieża, Leona X(1513-1521). W wyborze wszakże kierowano się bardziej jego kwalifikacjami politycznymi i naukowymi,aniżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sykstus IV — włoskie intrygi i wojny

  Po śmierci Pawła II, na trzydniowym konklawe wybrano papieżem kardynała Francesco delia Rovere.Pochodził on z ubogiej rodziny rybaków, wychowywał się od 9 roku życia w klasztorze, potem zostałfranciszkaninem i był generałem swego zakonu. Przed pontyfikatem zajmował się reformą zakonu iobroną jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /10 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież mecenas — Mikołaj V

  Papież ten i jego następcy w różnym stopniu zajmowali się renesansem, obejmując swoją działalnościątakże sprawę tureckiego zagrożenia, problemy włoskiej polityki, a w minimalnym zakresie reformę życiakościelnego i wewnętrzne potrzeby Kościoła Powszechnego.

  Mikołaj V (1447-1455) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 903

  praca w formacie txt

Do góry