Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHAŁUPKA SAMO

  ur. 27 II 1812 w Horná Lehota, zm. 19 V 1883 tamże, Poeta słowac, słowianofil.

  Był pastorem ewang. (od 1834); współdziałał w założeniu towarzystwa lit. Literáma Jednota; jako czołowy przedstawiciel romantyzmu w Słowacji był autorem pieśni o motywach lud. i żołnierskich, ballad hist, oraz poematu o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALKIS, Chalcis in Graecia

  (zw. dawniej również Euri-pos, Negroponte), Bpstwo staroż. w metropolii Ateny w rzym. prowincji Grecja I; pierwszy znany bp z V w.; od XII w. bpstwo prawosł.; 1900 do Ch. przyłączono bpstwo Karystos; od 1923 metropolia; w Kościele rzym. od XIX w. bpstwo tytularne.

   

  R. Janin. DHGE XII 278-279; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALKOPRATEIA

  Sanktuarium maryjne w Konstantynopolu wzniesione w V w. na cześć relikwii paska MB przeniesionego tu z -> Blachern ; od poł. VI w. czczono też ikonę MB <- Hagiosoritissy, zw. również Chalkopratissa.

  Sanktuarium wzniosła prawdopodobnie ces. Pulcheria (ASanc Sept III 537-539) lub jej brat Teodozjusz II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALLONER RICHARD bp.

  ur. 29 IX 1691 w Lewes (Sussex), zm. 12 I 1781 w Londynie, Kat. teolog polemista.

  W 1704 przeszedł z prezbiterianizmu na katolicyzm i wstąpił do ang. kolegium w Douai; 1716 przyjął święcenia kapł.; od 1719 był w Douai prof, teologii i prefektem studiów; 1730-38 prowadził w Anglii (IV B) w sposób ukryty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALDEJCZYCY

  (gr. Chatdaioi) Mieszkańcy krainy Kaldu (asyr. mat kaldi), tj. pd. -» Babilonii. Pochodzenie i etymologia nazwy są nie znane, choć jest ona identyczna z hebr. Kaśdim i aram. Kaśdaja.

  Ch. byli Semitami należącymi do szczepu wsch. -> Aramejczyków. Przybyli ze wsch. Arabii, wędrując wzdłuż brzegów Zatoki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALCEDON

  (Kadiköy pod Stambułem), Bpstwo starożytne w metropolii Nikomedia w rzym. prowincji Bitynia, początkowo sufr. Nikomedii, od 451 metropolia bez sufraganii.

  Pierwszy bp w Ch. znany już w końcu II w. ; za panowania Dioklecjana w Ch. ponieśli śmierć chrześcijanie, m.in. św. Eufemia, pod której wezw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALCEDOŃSCY MĘCZENNICY

  49 osób, które zginęły w -> Chalcedonie śmiercią męczeńską razem ze św. Eufemią za ces. Dioklecjana.

  Akta męczeńskie św. Eufemii wymieniają ich tortury, lecz nie wspominają o ich śmierci. Synaxarium Ecclesiae Constantino-politanae pod 24 IV wymienia podobną grupę męczenników; trudno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALCEDOŃSKI SOBÓR

  Sobór powsz., zwołany 451 przez ces. Marcjana do Chalcedonu k. Konstantynopola w celu przeciwstawienia się nauce Eutychesa (-» monofizytyzm) i wyjaśnienia chrystologicznej doktryny Kościoła (-> chrystologia I, II); jako dogmat wiary ogłosił naukę o istnieniu w Chrystusie jednej osoby i 2 integralnych natur...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /23 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHALDEJA

  (hebr. Kaśdim, asyr.-babii. Kasdu, później Kaldu, w LXX Chaldaia, w Vg Chaldaea), Pierwotnie nazwa terytorium dawnego Sumeru (później również Akadu), tj. krainy położonej między Eufratem i Tygrysem nad Zatoką Pers., sięgającej po staroż. Ur (dziś Tell Mukajjar) i Eridu (dziś Abu Szahrejn);

  od czasu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAIX ALPHONSE ELISÉE OFMCap

  Imię zak. Ludwik, ur. 17 X 1831 w Besse-sur-Issole (Riwiera Franc), zm. 8 X 191(1 w San Remo (pn.-zach. Włochy), kaznodzieja, pisarz ascet. działacz społeczny.

  Wykształcenie filoz.-teol. otrzymał w seminarium diec. wa Fréjus; 1851 wstąpił do zakonu; 1855 przyjął święcenia kapł. 1855-70 pracował w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt

Do góry