Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHANTEPIE de la SAUSSAYE PIERRE DANIEL

  ur. 9 IV 1848 w Leeuwarden (Holandia), zm. 20 IV 1920 w Bilthoven, Teolog i historyk religii.

  Po studiach teologii reformowanej w Utrechcie był 1872-78 pastorem; specjalizował się w zakresie historii religii, szczególnie germ.; 1878 otrzymał nowo zał. katedrę historii religii w Amsterdamie, a 1899 — po C.P...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /3 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMBÉRY, Chambéry — Saint-Jean-de-Maurienne — Ta-rentaise

  Metropolia w pd.-wsch. Francji z sufraganią Annecy.

  Diecezję Ch. erygowano 1779 jako sufr. Lyonu na obszarze dawnych diec. Genewy, Annecy, Tarentaise, Maurienne oraz Pays de Gex; zniesiona 1793, wznowiona 1802, a 1817 podniesiona do rangi metropolii z sufr. Aosta; 1819 od Ch. odłączono Genewę z kantonem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANTHABURI

  Diecezja w Tajlandii, sufr. Bangkoku, eryg. 18 XII 1965 z wikariatu apost. utworzonego 11 V 1944;

  zajmuje 34 000 km2 i liczy 2110 520 mieszk., w tym 23 440 katolików, 20 parafii, 37 księży diec. i 4 zak., 23 zakonników, 206 sióstr.

   

  A. Launay, Histoire de la mission de Siam, P 1920; J.B. Aufhauser, Indien und...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMIER DANIEL

  ur. 1565 w Delfinacie (pd.wsch. Francja), zm. 21 X 1621 w Montauban, Teolog hugenocki.

  Studiował w Orange i Nîmes, a od 1583 teologię w Genewie; 1593 został pastorem w Montélimar; wniósł duży wkład w rokowania o prawa hugenotów, uwieńczone Edyktem nantejskim (1598); pod jego wpływem nar. synod protest, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANUKKA, Hamikka

  (hebr. poświęcenie budynku), Święto żyd. ustanowione na pamiątkę oczyszczenia świątyni jerozolimskiej, sprofanowanej przez syr. króla Antiocha TV Epifanesa, i jej ponownego poświęcenia po zwycięstwie Judy Machabeusza 164 prz.Chr. nad Syryjczykami (1 Mch 4,36-59; 2 Mch 1,9.18; 2,16.19); w NT (J 10,22)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMINADE GUILLAUME JOSEPH

  ur. 8 IV 1761 w Péri-gueux (pn.-zach. Francja), zm. 22 I 1850 w Bordeaux, Propagator kultu maryjnego, założyciel wspólnot zakonnych.

  Studia ukończył u sulpicjanów w Paryżu, 1785 przyjął święcenia kapł. ; wykładał teologię w seminarium diec. w Mussi-dan; po wybuchu rewolucji franc, był duszpasterzem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAOS

  (gr. chaos rozwart a paszczęka, nieskończona, niezmierzona przestrzeń), Termin określający pierwotną postać świata w okresie przed stworzeniem lub uporządkowaniem go przez Istotę Najwyższą; zapożyczony z filozofii gr. i analogicznie stosowany w religioznawstwie.

  I. W FILOZOFII — Filozofowie gr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /8 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMPOLLION JEAN FRANÇOIS

  ur. 23 XII 1790 w Fi-geac (Akwitania Wsch.), zm. 4 III 1832 w Paryżu, Egiptolog.

  Studiował języki wsch. w Paryżu, a od 1816 wykładał historię w Grenoble; 1822 ogłosił pierwsze próby odczytania gr. i rzym. imion zanotowanych hieroglifami na pomnikach egip.; później ustalił wiele innych elementów tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAPEAUVJXLE, Chapeaville JEAN

  ur. 5 I 1551 w Liège, zm. 11 V 1617 tamże, Teolog, historyk.

  Studiował teologię w Kolonii i Lowanium, nast. był prob, w Liège (szczególnie czynny podczas zarazy 1581), 1582 został inkwizytorem, a 1599 wik. generalnym.

  Napisał Tractatus de necessitate et modo ministrano.' sacramenta tempore pestis (Liège...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANTA

  Hist, Agia,łac. Cydonia, wł. Canea, dawne bpstwo na Krecie.

  Istniało pod nazwą Cydonia już od poł. V w. ; w okresie cesarstwa łac. znane było jako Canea; upadło podczas okupacji weneckiej w XIII w. ; przywrócono je po podboju Krety przez Turków (1571) jako bpstwo prawosł., które obecnie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry