Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHARTREUSE, Grande Chartreuse

  (Wielka Kartuzja), Klasztor macierzysty kartuzów, zał. w XI w. oraz jedna z największych we Francji średniow. bibliotek kościelnych.Pierwszy erem (nazwany później Ch.) założył 1084 Brunon z grupą uczniów w Alpach k. Grenoble na terenie nadanym przez bpa Hugona z Grenoble;

  po wyjeździe 1090 Brunona do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARŁUPIA MAŁA

  Parafia i sanktuarium maryjne w dekanacie sieradzkim w diecezji włocławskiej (od 1818).

  Parafię w archidiecezji gnieźn. erygowano przed 1457 przy kościele Narodzenia NMP; obecny kościół neogot., 3-nawowy, dzieło Stefana Szyllera, wzniesiony 1907-16, konsekrowano 1924; w ołtarzu głównym znajduje się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARTUM

  Metropolia w Sudanie z sufr. el-Obejd. Miasto zał. 1820 przez Turków, od 1830 było stolicą Sudanu Egip.; 1885 zdobyte i zniszczone przez Mahdiego; 1898 odbudowane; od 1956 stolica niepodległego Sudanu.

  Ewangelizację okolic Ch. prowadzili sporadycznie od VI w. monofizyci ; dopiero jednak w XIX w. w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARLES ROBERT HENRY

  ur. 6 VIII 1855 w Cookstown (Ulster), zm. 30 I 1931 w Little Cloisters, Biblista.

  Studiował filologię klasyczną i teologię w Belfaście i Dublinie; nast. w celach nauk. odbył podróż po Niemczech i Szwajcarii; po przyjęciu 1884 święceń anglik, pracował jako duszpasterz w Whitechapel, Kensington i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARLESTON

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Karolina Pd.) eryg. 11 VII 1820 jako sufr. Baltimore, od 1962 sufr. Atlanty.

  Diecezja w chwili erekcji obejmowała 3 stany (Georgię, Karolinę Pd. i Pn.); 1850 terytorium Ch. zostało uszczuplone o stan Georgia, z którego utworzono diec. Savannah, a 1868 o stan Karolina Pn., gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARLEVOIX PIERRE FRANÇOIS de SJ

  ur. 29 X 1682 w Saint-Quentin (pn. Francja), zm. 1 II 1761 w La Flèche (k. Angers), Pisarz i podróżnik.

  Do zakonu wstąpił 1698 w Paryżu, gdzie studiował filozofię; 1705-09 uczył w kolegium jez. w Quebec w Kanadzie; nast. studiował we Francji teologię, po czym ponownie udal się 1720 do Kanady i z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARKTEWICZ WALERIAN

  ur. 1890 w Wilnie, zm. 24 VI 1950 w Londynie, Literat, dziennikarz i historyk.

  Studia polonistyczne ukończył na Uniw. Stefana Batorego w Wilnie, nast. przez kilka lat wykładał język pol. i historię w wil. gimnazjum jezuitów. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Placyd Jankowski (John of Dycalp). Życie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARLES PIERRE SJ

  ur. 3 VII 1883 w Brukseli, zm. 11 II 1954 w Lowanium, Teolog, pisarz ascet., misjolog.

  W Brukseli 1899 wstąpił do zakonu; studia filoz.-teol. odbył 1902-10 w seminariach zak. w Namur, Valkenburgu (Holandia) i Hastings (Anglia); po przyjęciu 1910 święceń kapł. specjalizował się 1910-14 w filozofii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAN, Carrhae

  (ruiny w pobliżu Eski Harran w Turcji), Miejscowość znana ze ST, dawne bpstwo w metropolii Edessa w rzym. prowincji Osroene.Ch., jedno z najstarszych miast w pn.-zach. Mezopotamii, wymieniane w tekstach asyr. i babil, w 2. poł. II tysiąclecia prz.Chr. ;

  stąd wywodzili się przodkowie patriarchy -> Abrahama...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARDON CHARLES MATHIAS OSB

  ur. 22 LX 1695 w Ivoys-Carignan (Lotaryngia), zm. 21 X 1771 w Metzu, Historyk liturgii.

  Śluby zak. złożył 1712 w opactwie Saint-Vanne k. Verdun. Był wykładowcą retoryki, filozofii i teologii w Noviles-Moines, pełniąc tam również obowiązki mistrza nowicjatu; znał biegle języki bibl. (gr., hebr. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /1 210

  praca w formacie txt

Do góry