Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHCIWOŚĆ, zachłanność

  Dyspozycja motywująca działanie zmierzające (za wszelką cenę) do ciągłego zwiększania stanu posiadania dóbr, najczęściej materialnych (bogactwo).

  1. Aspekt psychologiczny — Ch. ma swe źródło w potrzebie posiadania, rozwiniętej na bazie instynktu samozachowawczego, oraz w potrzebie bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /6 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHASOR

  (hebr. chacer teren ogrodzony, warownia), Dawne miasto kananejskie położone po wsch. stronie wzgórz pn. Galilei, 14 km na pn. od jez. Genezaret, wspomniane w dokumentach egip. już w XIX w. prz.Chr. oraz w dokumentach mezopotamskich w XVIII w.; przez J. Garstanga zidentyfikowane 1926 z Tell el-Kedah. Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHECHELSKI JÓZEF SJ

  ur. 29 XII 1900 w Siedlcu (k. Krakowa), zm. 27 VI 1967 w Rzymie, Działacz polonijny.

  Do zakonu wstąpił 1917 w Starej Wsi; studiował filozofię w seminarium zak. w Nowym Sączu (1923-26) i teologię w Lublinie (1926-29), gdzie 1929 przyjął święcenia kapł.; 1930-39 wykładał w seminarium jez. w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHASYDYZM

  (hebr. chasid pobożny), Żydowski ruch rel. o tendencjach apokalipt., głoszący konieczność gorliwego zachowywania Prawa ST i kapłaństwa sadokickiego, aktywny w okresie hellenizacji Palestyny, zwł. w początkach działalności -» Machabeuszów; jego kontynuacją był nurt rei. w judaizmie wsch.eur., powstały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHELČICKÝ PETR

  ur. ok. 1390 w Chelćicach (k. Czeskich Budziejowic), zm. ok. 1460 tamże, Pisarz i rei. reformator.

  Był prawdopodobnie synem chłopa. Wcześnie uległ wpływom J. Wiklifa i J. Husa; jego poglądy mor.-społ. stanowiły teor. podstawę husyckich gmin -> braci czeskich; za jedyne prawo i wytyczną działania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHATEAUBRIAND FRANÇOIS RENÉ de

  ur. 4 IX 1768 w Saint-Malo (Bretania), zm. 4 VII 1848 w Paryżu, Pisarz, apologeta i polityk.

  Dzieciństwo i młodość spędził w Bretanii; od 1787 przebywał w Paryżu, gdzie został wprowadzony przez Malesherbesa na dwór król. i salony lit.; 1791 wyjechał do Stanów Zjedn., gdzie odbywał liczne podróże, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /9 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHELUCCI PAOLINO SchP

  ur. 25 IV 1681 w Lukce (Toskania), zm. 17 I 1754 w Rzymie, Humanista i matematyk.

  Do zakonu wstąpił 1699; przez 40 lat był prof, wymowy w rzym. uniwersytecie Sapienza; 1718-24 i 1727-33 był rektorem pijarskiego Collegium Nazarenum w Rzymie; podniósł jego poziom, sprowadzając wielu specjalistów z różnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMAT

  (gr. charizesthai obdarowywać, charismata dary), Dar nadprzyr., którego Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służby we wspólnocie -» Ludu Bożego; jako dar zwyczajny, powsz. i różnorodny stanowi określone ukierunkowanie -» łaski Bożej ; nazwę ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /29 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYTOLOGIA

  (gr. charts łaska, logos słowo), Dział teologii systematycznej ( -» dogmatyka), którego przedmiotem jest usynowienie człowieka przez Boga (-> łaska, teol. -> wiara, -> nadzieja, -» miłość), przez które staje się on dzieckiem Bożym (-> dziecięctwo Boże).

  Zależnie od stopniowo modyfikującego się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /9 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYTON Św.

  zm. ok. 350, Mnich, twórca ławr palestyńskich. Pochodził z Ikonium (Konya w pd.zach. Turcji).

  Prześladowany za wiarę chrzęść, przez ces. Aureliana, uszedł do Palestyny; ok. 322 osiedlił się w Faran (w pobliżu Jerozolimy), gdzie utworzył pierwszy erem i wybudował kościół; 325 przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry