Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Ekumenizm

  Po 1989 r. relacje pomiędzy wyznawcami prawosławia i katolicyzmu znacznie sięskomplikowały na całym obszarze Europy Wschodniej i zasadniczo ucierpiały na tymkontakty ekumeniczne. Podczas długiej i ciemnej nocy sowieckiej, przepowiedzianej w 1925r. przez umierającego patriarchę Tichona, chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /11 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje pomiędzy Kościołami a państwem

  Przyczyny kryzysu systemu sowieckiego w latach 80. były przedmiotem wielu interpretacji.Czy była to implozja ekonomiczna? Efekt politycznej i militarnej rywalizacjiamerykańskiej? Skutek presji nacjonalizmów zbyt długo uciskanych w obrębie imperium? Czy to „Solidarność" zachwiała równowagą imperium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymscy katolicy i Jan Paweł II

  Czas teraz dokonać religijnego podsumowania sytuacji Kościołów katolickich naWschodzie po 1989 r. Społeczności katolickie, podobnie jak prawosławne, musiały stawićczoła nowemu, pluralistycznemu obrazowi społeczeństwa, wyzwaniom ze strony sektprotestanckich, wolnemu rynkowi religii. Swoboda religijna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grekokatolicy

  Kościoły greckokatolickie, których większość została zlikwidowana w latach 40. z wolipolityki sowieckiej, stanowią znaczącą nowość na religijnej panoramie Europy po 1989 r.Właśnie prześladowania pokazały, że te Kościoły, pogardzane przez prawosławnych i niezbytkochane przez rzymskich katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność Europy i Kościoła

  Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwagę, żejedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznegoi ekonomicznego; Że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, którewinny się wyrażać w prawie i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /14 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O kulturę dialogu

  Ważna jest rola katolików na tym gruncie, zarówno aby zjednoczyć tak wielu Europejczykówpodzielonych czy odseparowanych, jak i by kroczyć dalej w kierunku koniecznegodialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi95i dialogu międzyreligiami, zwłaszcza z judaizmem i islamem, czy rozwijać wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia w Europie

  Dla papieża dialog nie wykluczał chęci wzmocnienia Kościoła. Można zauważyć, żeewangelizacja to jeden z podstawowych wątków jego pontyfikatu. Synod biskupów w 1991 r.widzi w ewangelizacji kwestię priorytetową, ponieważ Europa nie mogła zadowolić sięchlubieniem się swoimi korzeniami czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbudowa kultury europejskiej

  W starożytnym i pięknym kościele SantApollinare in Classe w Rawennie Jan Paweł IImówił:Odbudowa kultury europejskiej jest decydującym i pilnym przedsięwzięciem naszychczasów. Odnowa społeczeństwa wymaga, by odżyła w nim siła orędzia Chrystusa,Odkupiciela człowieka113.W tej perspektywie stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys europejski

  Nie brakuje jednak powodów do troski. Europa przeżywa głęboki kryzys chrześcijaństwa.Emile Poulat wskazał korzenie tego kryzysu:Wielka rewolucja, która znaczy nadejście czasów współczesnych i stanowi cezurę whistorii człowieka, to odkrycie jednostki i jej sumienia, z ich wnioskowaniem, własnąrozwagą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkluzja

  Europa to ogród Kościoła, a przynajmniej jego zaplecze. „Czyż Kościół mógłby nieinteresować się budowaniem Europy, skoro od stuleci żyje pośród tworzących ją narodów,które niegdyś doprowadził do źródeł chrztu i dla których wiara chrześcijańska jest i pozostajeelementem kulturowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 550

  praca w formacie txt

Do góry