Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHEŁPLIWOŚĆ

  Samochwalstwo polegające na eksponowaniu swoich osiągnięć i zasług oraz przypisywaniu ich jedynie własnym uzdolnieniom.

  Ch. jest wadą wypływającą z pychy; ze względu na przesadę i kłamliwą treść sprzeciwia się cnocie -> prawdomówności; ponadto w ocenie własnych dobrych uczynków pomija relację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERUBIM LUIGI

  ur. 8 IX 1760 we Florencji, zm. 15 III 1842 w Paryżu, Wł. kompozytor.Już w okresie szkolnym kształcił się u ojca, a później u Giuseppe Sarti (1729-1802) w Wenecji, który zaznajomił go ze stylem polifonicznym; 1784 otrzymał nominację na kompozytora dworu król. w Londynie; ok. 1786 powrócił do Paryża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMNITZ MARTIN

  ur. 9 XI 1522 w Treuenbrietzen (Brandenburgia), zm. 8 IV 1586 w Brunszwiku (Dolna Saksonia), Teolog luterański, współtwórca Formuly zgody.

  Po ukończeniu szkół w Wittenberdze i Magdeburgu studiował od 1543 matematykę i astrologię we Frankfurcie n. Odrą, a od 1545 w Wittenberdze; 1547 z powodu wojny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA UNICKA

  Istniała od przyjęcia 1596 unii -» brzeskiej przez bpa D. Zbirujskiego; 1875 została zniesiona.

  1. Geneza i dzieje — Zbirujski wraz z 6 bpami podpisali unię, za którą opowiedziała się znaczna większość prawosławnych; po wznowieniu 1632-33 hierarchii prawosł. król Władysław IV przywilejem z 14 III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /11 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHESNEAU CHARLES OFMCap

  Imię zak. Julian Eymard, ur. 7 VIII 1902 w Angers, zm. 22 IX 1970 w Paryżu, historyk, działacz religijny.

  Po studiach teol. w Angers przyjął 1926 święcenia kapl. i wstąpił do zakonu; pracował w duszpasterstwie; 1930 rozpoczął prace badawcze nad dziejami kultury rei. w XVII w. we Francji i wkładem zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEREM

  (hebr. cherem klątwa, przeznaczenie na zagładę; metonimicznie — osoba lub rzecz poświęcona Bogu), Wyłączenie osób lub rzeczy dla służby Bożej (Kpł 27,28; Lb 18,4; Ez 44,29) albo zniszczenie ich dla Boga (w tzw. ch. wojennym) bądź wykluczenie ze społeczności rei. (Ezd 10,8 ; 1 QS VI24 - VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKI, Chelmius MARCJAN

  ur. ok. 1500, zm. ok. 1575, Działacz kalwiński.

  Pochodził z Małopolski; od 1522 przebywał na dworze króla Zygmunta I Starego, od 1527 był chorążym krak.; zwolennik > egzekucji praw; po 1548 zerwał z Kościołem kat.; 1551 dopomógł S. -> Orzechowskiemu w zawarciu małżeństwa ze swą bratanicą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

  Istniała w XIII-XVI w. jako d.ch. (1), a od pocz. XX w. jako d.ch. i lubelska (2).

  1. Prawosławną d.ch. — utworzy! w 1. poł. XIII w. książę Daniel Halicki, początkowo ze stolicą w Uhrusku, nast. (ok. 1240) w Chełmie; przejściowo (ok. 1247-56) była ona w unii z Rzymem na skutek polityki Daniela...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - DZIEJE

  1. Początki — Na pocz. XIII w. w ramach misji prus., prowadzonej w I fazie pod opieką metropolity gnieźn. Henryka Kietlicza, pap. Innocenty III mianował 1216 pierwszego bpa mis., mnicha cysterskiego Chrystiana, którego 1218 nazwano bpem Prus. Papież Honoriusz III bullą Cum in partibus z 5 V 1218 upoważnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /14 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMOŃSKI JÓZEF

  ur. 7 XI 1849 w Boczkach (k. Łowicza), zm. 6 IV 1914 w Kuklówce (k. Grodziska Mazowieckiego), Jeden z najwybitniejszych malarzy polskich.

  Studiował 1867-71 w Warsz. Szkole Rysunkowej i w Pracowni W. Gersona, nast. w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie uległ wpływom działających tam malarzy pol. (J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 865

  praca w formacie txt

Do góry