Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHOTKOWSKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 15 III 1843 w Mielżynie (k. Gniezna), zm. 13 VII 1926 w Rabce (k. Nowego Targu), Historyk Kościoła, kaznodzieja, działacz polityczno-społeczny.

  Po studiach teol. 1864-68 w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął święcenia kapł., po czym odbył specjalizację w zakresie historii Kościoła na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORYCH NAMASZCZENIE, ostatnie namaszczenie, namaszczenie świętym olejem - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  Biblijną podstawę sakramentu n.ch. stanowią teksty Mk 6,13 oraz Jk 5,14-15. Na celowość jego ustanowienia przez Chrystusa wskazuje przekonanie o współzależności fiz. i duchowej natury człowieka; niektóre bowiem schorzenia ciała mogą oddziaływać na życie duchowe, a grzechy mogą wycisnąć swe piętno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORYCH NAMASZCZENIE, ostatnie namaszczenie, namaszczenie świętym olejem - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  N.ch. należy do sakramentów osobistych, przyjmowanych dla własnego uświęcenia.

  A. TEOLOGIA — W NT nie ma wzmianki o bezpośrednim ustanowieniu n.ch. przez Chrystusa; ponieważ Mk 6,12-13 wskazuje, że już apostołowie namaszczali chorych olejem, można uważać, że Chrystus nawiązał do rozpowszechnionej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /17 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - MUZYKA SAKRALNA

  Linia rozwoju muzyki rei. w Ch. przebiega od najstarszych zachowanych zabytków chorału gregoriańskiego (XI w.) i luźnych wzmianek o kantorach i organistach (XIV w.), poprzez pierwszy zapis pieśni rei. w języku nar. (1320), do nurtu twórczości profesjonalnej (od XVI w. do czasów współcz.); równolegle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /8 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORS

  Bóstwo pogańskie występujące na obszarach wsch. Słowiańszczyzny. Zdaniem niektórych badaczy, którzy nazwę wywodzą od pers. khor, khores, khorsid (słońce), Ch. był bogiem Słońca, zdaniem in. — bóstwem księżycowym.

  Wymienia go w latopisie pod 980 na drugim miejscu po Perunie katalog bogów, których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - SZTUKA SAKRALNA

  W jej zakres wchodzi sztuka dawnych plemion chorw. zamieszkujących tereny Dalmacji (II), Ch. właściwej oraz Panonii Posawskiej, o wyraźnych powiązaniach ze sztuką Słowenii.Sztuka sakr. z okresu chrystianizacji Ch. nie przedstawia wyrazistego obrazu; poza drobnymi wyrobami z okresu przedrom. i rom. zachowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /7 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORUS NOVAE IERUSALEM, claro refulgens sidere

  Hymn w oficjum o św. Małgorzacie z Antiochii; anonimowy utwór, powstały przypuszczalnie wraz z sekwencją -»• Ave martyr gloriosa, używany na Śląsku w XIV-XV w.

  Odnalazł go 1967 H. Kowalewicz w rpsach śl., a 1977 W. Danielski (w wersji Ch. [...] novoque fulgens sidere) w Breviarium lubucense z ok. 1490...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - LITERATURA RELIGIJNA

  Najstarsze zabytki piśmiennictwa chorw. powstały w języku cerkiewnosłowiańskim w związku z żywą tu tradycją działalności św. Metodego i jego uczniów; alfabetu głagolickiego używano powszechnie aż do XV w., a jedynie na pd. posługiwano się wcześniej cyrylicą.

  Dopiero w XV w. wprowadzono alfabet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /13 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORUS NOVAE IERUSALEM, hynuli novám dulcedinem

  Hymn w laudesach na dni powszednie okresu wielkanocnego (od 1971). Jego autorem jest -* Fulbert z Chartres (zm. 1029); w Sankt Gallen w XI w. i Salzburgu w XII w. był hymnem nieszpornym; znajdował się też we wszystkich przedtryd. brewiarzach diec. w Polsce;

  utwór głosi radość Kościoła (Niebieskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORYCH DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła mająca na celu zaspokajanie religijnych potrzeb wiernych złożonych chorobą, umacnianie ich w akceptacji własnego -> cierpienia, udzielanie im sakramentu -> chorych namaszczenia, a także przygotowanie ich na przejście przez -» śmierć do życia w wieczności (wiatyk).

  1. Geneza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /12 872

  praca w formacie txt

Do góry