Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHRISTOPOLIS

  (staroż. Neapolis, obecnie Kawała w pn.-wsch. Grecji), Dawne bpstwo w rzym. prowincji Macedonia II; wspomniane po raz pierwszy przez bizant. cesarza Leona VI Filozofa (886-912) jako sufr. Filippi; od XI w. bpstwo prawosł.;

  przed XIII w. podniesione do rangi abpstwa niezależnego oraz metropolii bez sufraganii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIANOPOLIS

  (Christiano na Peloponezie w Grecji), Staroż. bpstwo w metropolii Patras w rzym. prowincji Peloponez; pierwsza wiadomość pochodzi z XI w.;

  1080-1283 złączone z bpstwem Megalopolis i przed 1143 podniesione do rangi metropolii; w końcu XIV w. zostało połączone z Koryntem; od 2. poł. XV w. ponownie bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTO SACRUM

  Wspólnota religijna utworzona 1797 w Delft (Holandia) w obrębie Franc. Kościoła Reformowanego z inicjatywy J.H. Onderde-Wyngaarta, mająca na celu zjednoczenie wyznań chrześcijańskich.

  Członkowie Ch.S. uważali, że podstawą jedności wszystkich chrześcijan jest uznanie prawdy o boskim pochodzeniu Pisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIAN CATHOLIC CHURCH, Christian Catholic Apostolic Church

  Protest, wspólnota rei., którą zorganizował w Chicago 1896 szkoc. pastor kongregacjonalistów John Alexander Dowie (1847-1907).Wspólnota stanowiła kontynuację zał. 1878 przez Dowiego w Melbourne stowarzyszenia International Divine Healing, którego celem było leczenie wiarą różnych chorób; 1900 Dowie wykupił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIAN ENDEAVOUR, Young People's Society of Christian Endeavour

  Międzynar. i interdenominacyjny ( -> denominacja) ruch młodzieżowy w obrębie Kościoła protest., zainicjowany 1881 w Portland (Maine, Stany Zjedn.) przez pastora kongregacjonalistów F.E. Clarka.

  Początkowo Ch.E. reprezentowany był przez nieliczną grupę młodzieży pragnącej pogłębić znajomość Pisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIAN SCIENCE, First Church of Christ Scientist, scjentyści

  Protest, wspólnota o charakterze medyczno-religijnym, zał. 1876 w Bostonie przez M. -> Baker-Eddy.

  I. GENEZA i ROZWÓJ — Projekt utworzenia Ch.S. powstał już 1862 podczas spotkania Baker-Eddy z lekarzem Phineasem Parkhurst Quimby, inicjatorem amer, ruchu Mental Science, dopatrującym się źródła wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /7 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIAN SOCIAL COUNCIL

  Związek zrzeszający wspólnoty rei. w Anglii, powstały 1929 w celu wprowadzenia zasad chrzęść, w życie społeczne.

  Powstanie Ch.S.C. wiąże się z odbytą 5-12 IV 1924 w Birmingham konferencją poświęconą zagadnieniom polityki, ekonomii i nauk społ. (Conference on Christian Politics, Economics and...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTENTUMSGESELLSCHAFT, Deutsche Christentumsgesellschaft

  Ponadkonfesyjne stowarzyszenie protestantów niem., zał. 1780 w Bazylei przez J.A. Urlspergera jako Deutsche Gesellschaft zur Beförderung Christlicher Wahrheit und Gottseligkeit (do 1786), na wzór anglik. Society for Promoting Christian Knowledge (-» misyjne towarzystwa).

  Ch. powstało pod wpływem piety stów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, REDEMPTOR OMNIUM, CONSERVA

  Hymn nieszporny na uroczystość Wszystkich Świętych (od 1971). Utwór znany był już w IX w. ; po przeróbkach włączono go 1632 do BR jako Placare Christe servulis;

  hymn jest prośbą do Chrystusa, odkupiciela wszystkich ludzi (za wstawiennictwem NMP), o opiekę, do aniołów o odsunięcie zła przeszłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTI FIDELIS NUNTIUS

  Hymn w oficjum czytań na dzień św. -» Jacka Odrowąża. Po raz pierwszy pojawił się w rpsie domin, z Udine w XVI w., w Polsce u dominikanów we Lwowie 1743, w Proprium Poloniae od 1938;

  utwór stanowi II cz. hymnu In hoc Hyacinthi iubilo, kontynuowanego w laudesach jako hymn Vox pura landet exitům; mówi o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry