Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE DNIA SOBOTNIEGO

  Wspólnota rel., która powstała 1933 w wyniku rozłamu spowodowanego przez Alfreda Kubego i jego brata Pawła (ruch Kubego) w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego (adwentyści II).

  I. DZIEJE i ORGANIZACJA — uniezależniony w lutym 1933 od adwentystów zbór w Bydgoszczy stał się zalążkiem wspólnoty, której ramy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE bez OSOBLIWEGO WYZNANIA

  Polski odłam -» darbystów, powstały przed I wojną świat, na Zaolziu i w Warszawie, zalegalizowany 1965 jako stowarzyszenie rei. niezależnych zborów w Katowicach, Ornontowicach (k. Rybnika), Inowrocławiu, Krążkowie (k. Wschowy) i Warszawie; w latach międzywojennych najliczniejszy był zbór w Inowrocławiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST JANOWY

  Kultowo-oczyszczające obmycie osób, sprawowane w celu pokutnym przez Jana Chrzciciela nad Jordanem w Ainon, w pobliżu Salim; stanowił przygotowanie do sakramentu chrztu (-» chrzest I A).

  W ST w określonych okolicznościach (por. Wj 40,12; Kpł 8,6; 14,4-9; 15,18; 16,4.24) stosowano kultowo-oczyszczające...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE SEZONOWI

  Kategoria statystyczna stosowana w badaniach nad religijnością; określa ochrzczonych, którzy ograniczają się do spełniania rei. praktyk jednorazowych (chrztu, I komunii, ślubu kośc, pogrzebu kat.) w odróżnieniu od chrześcijan spełniających rei. praktyki obowiązkowe (-» dominicantes, -» paschantes) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST

  (staropol. christ-iti znaczyć imieniem Chrystusa, czynić chrześcijaninem), Sakrament chrześcijańskiej inicjacji (II), włączający człowieka do wspólnoty Ludu Bożego Nowego Przymierza przez obrzęd obmycia wodą w imię Trójcy Świętej;

  stanowi początek nadprzyr. życia człowieka (łaska Boża) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST - TEOLOGIA

  Fakt ustanowienia ch. w Kościele pierwotnym oraz wyjaśnienie idei tego sakramentu zawarte są w przekazach bibl., które jednocześnie stanowią podstawę doktrynalną teol. interpretacji i praktyki ch. we wszystkich Kościołach chrześcijańskich.

  A. PODSTAWY BIBLIJNE — Ch. ustanowił Chrystus zmartwychwstały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /44 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST - LITURGIA

  Obrzęd obmycia wodą w imię Chrystusa (najczęściej stosowano formułę trynitarną) przybierał w dziejach Kościoła różne formy (zanurzenie całego ciała, zanurzenie częściowe wraz z polaniem, polanie); upatrując w nim podstawowy obrzęd inicjacji chrzęść (łącznie z bierzmowaniem i eucharystią)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /25 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST - PRZEPISY KANONICZNE

  Określają prawa i obowiązki nabywane przez ch.; dotyczą także formy sprawowania obrzędu ch. oraz jego szafarza, przyjmującego ch. i osób bezpośrednio w nim uczestniczących (-> rodzice, -» chrzestni rodzice); wydaje je kompetentna władza kośc. w trosce o ważne i godziwe sprawowanie sakramentu.

  1. Skutki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /6 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST - IKONOGRAFIA

  Centralne idee ch., udział w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa (Rz 6,3) oraz wyzucie się ze starego i przyobleczenie w nowego człowieka (Ga 3,24), zawarte są w planach architektonicznych i wystroju -baptysteriów wczesnochrześc. (Dura Europos z III w., Rawenna z V w., Faras z VI w,), a także w ozdobach ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZCIELNICA

  Zbiornik na wodę chrzcielną (chrzest), umieszczony w kościele lub w specjalnej kaplicy; w VIII-XI w. przejęła funkcję basenu chrzcielnego (-» piscina) w związku z upowszechnieniem się chrztu dzieci i wprowadzeniem chrztu dorosłych przez polanie wodą; po zaprzestaniu wznoszenia -» baptysteriów stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /26 222

  praca w formacie txt

Do góry