Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, Chadecja

  Ruch społeczno-polityczny, kierujący się zasadami -» społecznej doktryny chrześcijańskiej w celu rozwiązywania problemów społeczeństwa kapitalistycznego wg wskazań Kościoła kat., przy zachowaniu własnej autonomii działania wobec hierarchii; złożony głównie z katolików, rozwija się w Europie Zach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /27 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA

  Typ filozofii ukształtowanej w kręgu doktrynalnego oddziaływania chrześcijaństwa lub uwzględniający w jakiś sposób chrzęść, objawienie. Pojęcie f.ch. jest przedmiotem kontrowersji z uwagi na to, że filozofia jako wiedza czysto racjonalna jest niezależna od rei. objawienia, chociaż niektórych jej form...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /21 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA KONFERENCJA POKOJOWA, Christian Peace Conference (CPC)

  Organizacja międzynar. zrzeszająca Kościoły i wspólnoty chrzęść (z 70 krajów) w celu propagowania -» pokoju, braterstwa oraz szeroko pojętego -> ekumenizmu; powstała 1958 w Pradze (obecna jej siedziba).

  Przedstawiciele Kościołów i wspólnot chrzęść w obliczu wojennego zagrożenia ludzkości utworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /2 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CHRZEŚCIJANIN w ŚWIECIE"

  Zeszyty ODiSS, miesięcznik kat.-spol., wydawany w Warszawie przez -> Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych od 1969; do nr 2 (marzec-kwiecień) z 1976 jako dwumiesięcznik.

  Inspiracją czasopisma jest Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Wat. II. Pismo ogłasza przekłady i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CHRZEŚCIJANIN"

  Miesięcznik, organ -> Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce, wyd. w Warszawie od 1929 (do 1957 z przerwami), red. do 1939 przez A. Przeorskie-go, od 1945 przez Z. Repsza, a od 1964 przez kolegium.

  Tematyką pisma jest problematyka ewangelizacji, rozważania bibl., zagadnienia ogólnochrześc, życiorysy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE św. TOMASZA

  Grupa Kościołów lokalnych na Wybrzeżu Malabarskim (Indie, stan Kerala), wiążących swe powstanie z mis. działalnością Tomasza Apostoła; dzielą się na 2 Kościoły unickie (syro-malabarski i syro-malan-karski), monofizycki Syr.-Prawosł. Kościół Południowoindyjskich Ch.T., reformowany jakobicki Mar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /12 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST PAŃSKI

  Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, rozpoczynający jego pubi, działalność; jest zapowiedzią włączenia do wspólnoty nowego -» Ludu Bożego przez sakrament -> chrztu; ku upamiętnieniu tego wydarzenia ustanowiono w Kościele święto na niedzielę po Objawieniu Pańskim.

  I. W EWANGELIACH — Chrzest Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /22 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEST POLSKI

  Akt chrztu księcia Mieszka I wraz z dworem oraz oficjalne wprowadzenie chrześcijaństwa w miejsce rodzimej religii ówczesnej ludności Polski (-» Słowianie, religia).

  Ch.P. po raz pierwszy opisał J. Długosz, wzorując go na przebiegu chrztu Litwy z końca XIV w.; na 965 datował chrzest władcy i możnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /15 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZESTNI RODZICE

  Osoby pomagające przy chrzcie dorosłych w przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu i poświadczające ich wiarę, a przy chrzcie dzieci składające w ich imieniu wyznanie wiary (-> chrzest III).

  Początki instytucji r.ch. wiążą się z rozwojem katechumenatu w II w. W związku z przygotowaniem do chrztu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE

  Nazwa wyznawców -> Jezusa Chrystusa, określająca przynależność do wspólnoty chrzęść. (-> chrześcijaństwo).

  Początkowo wyznawcom Chrystusa nadawano różne nazwy nie będące jeszcze adekwatnym ich określeniem, ale wyrażające jeden z istotnych aspektów nowej religii.

  Najwcześniej pojawiła się nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 090

  praca w formacie txt

Do góry