Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CHTONICZNE BÓSTWA

  (gr. chthon wnętrze ziemi, chthonios podziemny), W mitologiach antycznych nazwa -»tel-Iurycznych bóstw, przebywających w świecie podziemnym.

  Uważano je za sprawców życia, wegetacji i płodności ziemi oraz zsyłających śmierć i dlatego czczono je jako bóstwa urodzaju, płodności, zdrowia, śmierci i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHUBB THOMAS

  ur. 29 IX 1679 w East Harnham (k. Salisbury), zm. 8 II 1746 w Salisbury, Moralista, przedstawiciel ang. deizmu.

  Syn nauczyciela; 1694 został czeladnikiem rzemieślniczym, potem pracował w handlu ; samouk o dużej kulturze lit. i nauk. ; wysoko cenił go Voltaire; opowiadał się za prymatem moralności (w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - DZIEJE

  Dzięki misjom, prowadzonym od czasów apost. (-» chrześcijaństwo I B) dokonywała się stopniowo chrystianizacja świata i formowała duchowość chrześcijańska.

  A. STAROŻYTNOŚĆ — Rozszerzaniu się ch. sprzyjała przede wszystkim jedność terytorialna, językowa i kulturalna cesarstwa rzym., utrudniała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /38 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - DOKTRYNA

  Źródłem doktryny chrzęść, jest ->- objawienie dokonane przez -»• Jezusa Chrystusa, -*• Boga-Czło-wieka i uformowane przez -> Dwunastu w -* Tradycji apostolskiej Kościoła pierwotnego (-> chrześcijaństwo I B); podstawowa treść tej doktryny funkcjonowała początkowo w postaci formuł wiary i ->• homologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /16 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - WKŁAD w KULTURĘ

  Ch., będąc z istoty oraz fundamentalnych założeń opartych na Bożym -> objawieniu także siłą kulturotwórczą, przekazało czasom współcz. nie tylko kulturę antyczną, ale przede wszystkim wytworzyło własną kulturę umysłową, mor., społ. i estetyczną; z inspiracji ch. czerpie poezja, malarstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /17 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKI ZWIĄZEK AKADEMIKÓW w POLSCE

  Ekumeniczna organizacja studencka (pierwsza i jedyna w Polsce), powstała z inicjatywy prof. W.J. Rosa (koła w Warszawie, Krakowie i Poznaniu) w celu zjednoczenia studentów pragnących zgłębić podstawy etyki chrzęść i urzeczywistnić jej ideały w życiu; istniała 1921-32.

  Dla realizacji żądań tworzono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE (ChSS)

  Stowarzyszenie zrzeszające chrześcijan wszystkich wyznań, zał. 17 X 1957 (z siedzibą w Warszawie) dla aktywizacji chrześcijan w życiu polit, i społ. w ramach ustroju socjalistycznego. Założycielami są: Jan Frankowski, Kazimierz Dziembowski, Zygmunt Filipowicz, Jan Meysztowicz i Seweryn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO

  Religia monoteistyczna (monoteizm), zawdzięczająca swe powstanie eklezjotwórczej działalności Jezusa Chrystusa.

  Uznaje istnienie Boga (III, V-VI) w Trójcy Świętej jedynego, który w osobie -> Syna Bożego dokonawszy wcielenia w naturę ludzką indywidualną (-> Jezus Chrystus) oraz społeczną (Mistyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA (ChAT)

  Wyższa szkoła teol., utworzona 1954 jako kontynuacja Wydziału Teologii Ewangelickiej UW, kształcąca duchownych i pracowników nauk. dla mniejszościowych Kościołów chrzęść, w Polsce.

  1. Geneza i dzieje — Kościoły protest, w Polsce nie zdołały w okresie reformacji zorganizować wyższej uczelni teol.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJAŃSTWO - GENEZA

  Powstanie ch. ściśle związane z osobą i działalnością Jezusa Chrystusa, o czym informują kan. Ewangelie, -> apostolskie listy oraz Dzieje apostolskie, ma charakter hist, i nie rozwiązuje całkowicie problemu genezy ch.; należy ona bowiem także do dziedziny historiozofii, od której nieraz uzależnia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /22 207

  praca w formacie txt

Do góry