Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CIECISZOWSKI, Cieciszewski KASPER abp.

  ur. 1745 w Ozorowie, zm. 28 IV 1831 w Łucku, Działacz polityczno-społeczny.

  Studiował 1760-64 w seminarium Kongr. Rozkrzewiania Wiary w Rzymie; po święceniach kapł. 1764 kontynuował studia; po powrocie 1768 do kraju został kanonikiem katedry warsz., 1770 prob, w Zbuczynie (k. Siedlec), 1775 koadiutorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECHANOWIEC

  Parafia i dekanat należący do apost. administratora diecezji w -> Drohiczynie.

  Pierwsza wzmianka o C. pochodzi z poł. XIII w.; prawa miejskie otrzymał 1429; w XVI w. podzielono C. na 2 miasta (lewobrzeżne Stare Miasto i prawobrzeżne Nowe Miasto), które ponownie połączono po 1914.

  Parafię erygowano przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEKAWOŚĆ

  Dążenie do zdobycia informacji poprzez doświadczenie intelektualne i praktyczne; stanowi mechanizm motywacyjny poznania, któremu towarzyszą komponenty emocjonalne (popęd).

  I. ASPEKT PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY — Psychologia najczęściej wyróżnia c. zmysłową, wspólną ludziom i zwierzętom, oraz c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /6 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECHANOWSKI FERDYNAND OSBM bp.

  ur. 18 X 1759 w Ciechanowcu, zm. 7IV 1828 w Chełmie, Senator, reorganizator -» chełmskiej diecezji unickiej.

  Po ukończeniu kolegium bazylianów wstąpił do zakonu i przyjął święcenia kapł.; był prefektem i prof, filozofii w szkole zak. w Żyrowicach, przełożonym klasztoru chełmskiego, konsylia-rzem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECHANÓW

  Parafia i dekanat w diecezji płockiej. Wzmiankowany w XI w. jako osada, otrzymał ok. 1350 prawa miejskie.

  Kościół par. Narodzenia NMP jest fundacją księcia mazow. Ziemowita III St.; nowy z 1514-25 na planie krzyża jest budowlą got. o sklepieniu gwiaździstym; odrestaurowany został przez architekta Stefana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIECHAŃSKI ANTONI ADAM ks.

  ur. 1 IV 1897 w Buffalo, zm. 27 VIII 1971 tamże, Działacz polonijny.

  Po studiacfi teol. w pol. seminarium w Orchard Lake (1912-19) i św. Bonawentury w Buffalo (1919-22), gdzie 1922 przyjął święcenia kapł., 1922-40 pracował w duszpasterstwie w par. św. Barbary w Lackawannie, a nast. w par. św. Wojciecha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICONIA JOHANNES

  ur. ok. 1335 w Liège, zm. XII 1411 w Padwie, Niderl. kompozytor i teoretyk muzyki.

  Działał ok. 1350 w Awinionie, 135962 we Włoszech (był kanonikiem w Cesenie), skąd wrócił do Liège, gdzie otrzymał kanonikat od pap. Urbana V; utrzymywał kontakty z Padwą, gdzie na stałe osiadł najpóźniej 1403...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICHOWSKI HENRYK OFM

  Imię zak. Andrzej, ur. 21 VII 1892 w Skórnicach (k. Końskich), zm. 4 V 1936 w Krakowie, teolog.

  Po maturze 1912 studiował prawo w Dorpacie, rolnictwo we Wrocławiu i filozofię w Innsbrucku; 1914 wstąpił do seminarium duch. w Warszawie; po przyjęciu święceń kapł. 1917 był wik. w Szymanowie i studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICHOWSKI, Cichowczyk, Cichocki MIKOŁAJ SJ

  ur. 1598 w Wielkopolsce, zm. 27 III 1669 w Krakowie, Teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpił 1615; po studiach wykładał filozofię, teologię i egzegezę bibl. w kolegium jez. w Poznaniu; był również kaznodzieją lud. i głosił misje na Sądecczyźnie i w okolicach, gdzie znajdowały się gminy -> braci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICIHAR, Tsitsihar

  Prefektura apostolska w pn. Mandżurii (Chiny), eryg. 17 VIII 1931 z misji utworzonej 9 III 1928 przez wyodrębnienie z prefektury apost. (obecnie diec.) Kivin; była powierzona betlejemitom.

  Obejmuje 487 873 km2, 1948 liczyła 3,2 min mieszk., w tym 14 900 katolików, 40 księży, 16 sióstr.

   

  AAS 20(1928)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry