Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kawalerowie Mieczowi

  Estonia, Łotwa i Kurlandia tworzyły państwo zakonu Kawalerów Mieczowych. Władzę świecką pełniłwielki mistrz, Wolter Plettenberg (1499-1535) wraz z biskupami. Miasta miały dużą autonomię. Z nich Ryga, Rewal i Dorpat najwcześniej przyjęły reformację.

  W Rydze doszło do konfliktu rady miejskiej z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja przed Kalwinem

  We Francji, ojczystym kraju Kalwina, sytuacja religijno-kościelna była inna niż w Niemczech i Szwajcarii.Wprawdzie Kościół w niej nie odnowił się wewnętrznie przez przyjęcie długo obowiązujących, reformistycznychdekretów soboru bazylejskiego (sankcja pragmatyczna, 1438), ani przez konkordat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król Henryk VIII

  Anglia, choć dawno odeszła od wiklifizmu, nie pozbyła się jednak jego owoców: niechęci do papiestwa izakonów, zwłaszcza że Rzym nie zrezygnował z obsadzania wysokich stanowisk kościelnych obcymiduchownymi i nie polepszył się stan religijny kraju, mimo wielkiej liczby zakonników i materialnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kalwin

  Kalwin (1509-1564) z Noyon w Pikardii, syn ekonoma (prokuratora) tamtejszej kapituły, otrzymał wmłodości prebendę kościelną, by mógł odbyć studia. Obdarzony zdolnościami intelektualnymi, odznaczałsię także odziedziczonym po ojcu trzeźwym umysłem krytycznym. Od matki, pochodzącej z Flandrii,przejął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma angielska

  Akt supremacji, ogłoszony (3.11.1534) przez parlament, przyznawał królowi tytuł i prawa jedynej naziemi najwyższej Głowy Kościoła w Anglii i oddawał jego władzy czuwanie nad czystością nauki (inkwizycja).Odrzucenie aktu supremacji lub jego kwestionowanie określono jako zdradę stanu, podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwin i Genewa

  Reformacja w Genewie rozwijała się na silnym podłożu politycznym. Miasto dążyło do uniezależnieniasię od książąt sabaudzkich i od biskupa genewskiego, związanego z nimi pochodzeniem lub interesami.Sojusznika znalazło (1526) w sprotestantyzowanym Bernie, skąd przybył (1532) kaznodzieja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /6 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy i wojna szmalkadzka

  Po demonstracyjnym opuszczeniu sejmu przed zakończeniem obrad, elektor saski Jan przystąpił do organizowaniazwiązku protestanckich książąt i miast. W Torgau zaś odbywały się rozmowy Lutra, teologówi doradców elektora o prawie do czynnego oporu względem władzy cesarskiej. Przyjęto opinię jurystów,że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /5 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rycerstwo i wojna chłopska

  Pod przywództwem Franciszka Sickingena rycerstwo w znacnej części włączyło się do ruchu reformacyjnego,zanim wybuchła wojna, lecz rozumiało go przede wszystkim jako walkę o niemiecką wolność isprawiedliwość. Za to że elektor trewirski, arcybiskup Ryszard Greiffenklau popierał kandydaturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /4 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interim augsburskie

  Marcin Luter zmarł (18.02.1546) przed wybuchem wojny szmalkadzkiej. Nie wiadomo, jak oceniałswoje dzieło przy końcu życia. Musiał wszakże dostrzec, że wywołany przez niego ruch reformacyjny byłwewnętrznie zróżnicowany, a nawet skłócony. Nie można natomiast mówić u niego o załamaniu psychicznym,jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książęta i Albrecht Pruski

  Pomoc książąt była Lutrowi potrzebna także dlatego, że cesarz i katolicy starali się wykonać edykt wormackii przeprowadzić reformę kościelną. Gdy zwołanie soboru powszechnego napotykało na duże trudności,opowiedzieli się nawet niektórzy biskupi za synodem narodu niemieckiego. Cesarz musiał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /3 209

  praca w formacie txt

Do góry