Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CLERMONT

  Rzym. Augostonemetum, Arrendimi (od 1731 nazwa adm. C.-Ferrand), bpstwo w środk. Francji (Owernia), sufr. Bourges.

  Ewangelizację terenu prowadził św. Austremoniusz (Stremo-niusz), uchodzący za pierwszego bpa C. (2. poł. III w.). Początkowo bpstwo obejmowało całe księstwo Owernii i nosiło jego nazwę. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /2 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLONFERT

  Bpstwo w Republice Irlandii w metropolii Tuam, zał. 557 przez św. Brendana. Obecnie bpi rezydują w Loughrea (Baile Locha Riach). W C. zachowała się katedra z XII w. z zabytkowymi rzeźbami w portalu.

  Diecezja zajmuje 1536 km2 i liczy 33 684 mieszk., w tym 33 317 katolików, 24 parafie, 55 księży diec. i 26...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLERMONT - GANNEAU CHARLES

  ur. 19 II 1846 w Paryżu, zm. 15 II 1923 tamże, Archeolog.

  Studiował filologię klasyczną i orientalną; od 1867 pracował jako sekretarz i tłumacz we franc, konsulatach w Jerozolimie i Konstantynopolu oraz w Ministerstwie Spraw Zagr. w Paryżu, a równocześnie prowadził badania i prace wykopaliskowe; od 1890...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLORRVTÈRE PIERRE JOSEPH de Picot SJ

  Imię chrzestne Michel Julien, ur. 29 VI 1735 w Saint-Malo (Bretania), zm. 9 I 1820 w Paryżu, pisarz ascet., zakonodawca, sługa Boży.Studiował w kolegium benedyktynów w Douai;

  1756 wstąpił do zakonu w Paryżu; po studiach teol. w Liège przyjął 1763 w Kolonii święcenia kapł.; 1767-70 był mistrzem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLEMEN CARL

  ur. 30 III 1865 w Sommerfeld (k. Lipska), zm. 8 VII 1940 w Bonn, Teolog luteraóski, historyk religii.

  Studiował w Lipsku, Tybindze, Halle i Berlinie; 1892 został docentem w Halle, a 1903 prof, egzegezy NT w Bonn (od 1910 nadto prof, historii religii). Z zakresu swej specjalności opublikował m.in. Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDEL PAUL

  ur. 6 VIII 1868 w Villeneuve-sur-Fère (dep. Aisne), zm. 23 II 1955 w Paryżu, Poeta i dramaturg.

  Ukończy! Liceum im. Ludwika Wielkiego w Paryżu, które rozbudziło w nim zainteresowania literaturą klasyczną i problematyką filoz., a od 1885 studiował prawo; 1893 wstąpił do służby dyplomatycznej i 1895-1914...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /12 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDIO - POLIS in HONORIADE

  (ruiny Eski Hisar w pobliżu Bolu w pn. Turcji), Dawna metropolia w patriarchacie konstant, w prowincji rzym. Honoriada; metropolia C. istniała od pocz. IV w. do poł. XIII w. ; od XVII w. bpstwo tytularne kat. i prawosławne.

   

  R. Janin, DHGE XII 1077-1079.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDIOPOLIS in ISAURIA

  (Mut w pd. Turcji), Bpstwo staroż. w metropolii Seleucja Izauryjska w prowincji rzym. Izauria, powstałe na pocz. IV w. ; znanych 6 bpów z IV-VII w. ; od XV w. bpstwo tytularne; bpem tytularnym C. był Stefan Denisewicz (1908-13), administrator archidiec. mohylewskiej.

   

  R. Janin, DHGE XII 1079.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUDIUS MATTHIAS

  Pseud. Asmus, ur. 15 VIII 1740 w Reinfeld (k. Lubeki), zm. 21 I 1815 w Hamburgu, poeta i publicysta.

  Syn pastora protest.; studia teol. i prawnicze odbył 1759-63 w Jenie, a nast. osiadł w Wandsbeck k. Hamburga; początkowo należał do zwolenników liberalizmu, w późniejszym okresie opowiedział się za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLAUSIUS RUDOLF

  ur. 2 I 1822 w Koszalinie, zm. 24 VIII 1888 w Bonn, Fizyk teoretyk.

  Studiował w Berlinie i Halle, gdzie 1848 uzyskał doktorat, a 1850 docenturę; wykładał w uniw. w Berlinie, a jako prof, od 1857 w szkole politechnicznej w Zurychu, od 1866 na uniw. w Würzburgu oraz 1869 w Bonn.

  Szczególnie twórczy okazał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /2 699

  praca w formacie txt

Do góry