Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CODEX HADRIANEUS, Codex canonum, Collectio Dionysio Hadriana

  Zbiór tekstów kan. (praw, kanonów), ofiarowany 747 przez pap. Zachariasza księciu Pepinowi Małemu, który zażądał ustalenia reguł postępowania dla przeprowadzenia reformy w Kościele; zbiór ten ofiarował też 774 pap. Hadrian I (stąd nazwa) królowi Karolowi Wielkiemu, który po rozbiciu Longobardów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - DZIEJE

  Rzymskie prawo dwunastu tablic (ok. 451 prz.Chr.), pozostawiając swobodę w sposobie chowania zwłok, nakazywało zakładanie c. poza obrębem miasta; uznawano je — zgodnie z prawem zwyczajowym — za miejsca święte i nietykalne.

  Chrześcijanie, przyjmując zwyczaje grzebalne środowisk, w których żyli, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /12 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - W PRAWIE KANONICZNYM

  Wg prawa kośc. każda parafia powinna mieć własny c. do grzebania wiernych (kan. 1208 § 1). Na wspólny c. dla kilku parafii musi zezwolić ord. miejsca (kan. 1208 § 1). Zakonnicy wyjęci mogą mieć własny c. (kan. 1208 § 2); inni zaś mogą mieć własny c. lub -» grobowiec tylko za zezwoleniem ord. miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ - PRAWODAWSTWO POLSKIE

  Konkordat z 1925 podkreśla prawo Kościoła kat. do posiadania własnych c.

  Pierwsze ogólnopaństw. przepisy o c. zawiera ustawa z 17 III 1932 o chowaniu zmarłych i stwierdzeniu przyczyn zgonu (Dz. U. nr 35, poz. 359), pozbawiająca mocy wiążącej wyd. 31 V 1846 przez Radę Adm. Królestwa Polskiego przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMOLAS

  Parafia w dekanacie kolbuszowskim w diecezji tarnowskiej.

  Parafię w C. erygowano 1422; drewniany kościół par. św. Stanisława Bpa i Wojciecha (obecnie pomocniczy), zbudowany 1649 (odnowiony 1888), jest budowlą jednonawową z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie; na belce tęczowej krucyfiks i posąg św. Marii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CMENTARZ

  (łac. coemeterium miejsce snu, spoczynku), Miejsce grzebania zmarłych, podziemne (-» katakumby; w kościołach krypty) lub naziemne.

  Rozróżnia się c. wyznaniowe dla grzebania wyznawców danego wyznania oraz komunalne dla grzebania zmarłych bez względu na ich przynależność wyznaniową.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLYSMA

  (obecnie Klizma, dzielnica Suezu w Egipcie), Bpstwo starożytne w metropolii Leontopolis w rzym. prowincji Augustamnika II; znanych 2 bpów z V-VI w.; obecnie bpstwo tytularne; bpem tytularnym C. jest bp Władysław Jędruszuk, administrator apost. w Drohiczynie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLOYNE

  Bpstwo w Republice Irlandii, sufr. Cashel-Emly. Ok. 560 św. Kolman ufundował w C. klasztor i został bpem.

  Na synodzie w Rathbreasail 1118, na którym dokonano regulacji granic diec., C. nie została bpstwem.

  Na synodzie w Kells 1152 uznano faktyczną jurysdykcję, sprawowaną od dawna przez bpów z opactwa w C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLUNY

  Opactwo benedyktyńskie w Burgundu na terytorium diec. Autun, zał. na pocz. X w. w celu reformy życia zak. (-> kluniacka reforma), ośrodek scentralizowanej kongregacji mniszej.

  I. OPACTWO — Synod w Trosly 909, stwierdziwszy rozkład życia zak., wezwał do jego reformy; ufundowane w tym celu 909 przez księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /13 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CLUT ISIDORE OMI bp.

  ur. 11 II 1832 w SaintRambertD'Albon (dep. Drôme), zm. 9 VII 1903 nad Małym Jeziorem Niewolniczym (pd.zach. Kanada), Misjonarz, lingwista.

  Do zgrom, wstąpił 1854; 1857 przyjął święcenia kapł., 1858 został skierowany na misje wśród Indian w Kanadzie, gdzie pracował 40 lat; 1864 mianowany wikariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Euchariusz Dodano /28.07.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt

Do góry