Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  COMPANS ANDRÉ de OCD

  Imię zak. Cyprian od Narodzenia NMP, ur. 26 X3 1605 w Paryżu, zm. 16 LX 1680 tamże; kaznodzieja, pisarz ascetyczny.

  Zarząd skarbcem król. pozwolił C. na odbycie licznych podróży zagr. (m.in. na Daleki Wsch.) i pogłębienie znajomości języków obcych; profesję zak. złożył 1633 w Paryżu, gdzie nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNICATIO IDIOMATUM

  (łac. communicatio współuczestnictwo, wzajemna wymiana, gr. idioma właściwość, przymiot), W sensie ontycznym złączenie właściwości ludzkich i boskich w jednej osobie wcielonego Słowa; w sensie logicznym — wzajemne orzekanie przymiotów lub właściwości ludzkich i boskich o jednym podmiocie, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /10 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPIÈGNE, karmelitanki z Compiègne bł.

  zm. 17 VII 1794, Męczenniczki, stracone na szafocie w Paryżu z wyroku trybunału rewolucyjnego.

  Stracono je w okresie wielkiego terroru rewolucji frane, za niepodporządkowanie się prawom rewolucji dotyczącym zakonów oraz trwanie w przekonaniach i spełnianie praktyk religijnych.

  Należało do nich 16 sióstr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNICATIO in SACRIS

  (łac. współudział w świętych czynnościach), Termin przyjęty w teologii kat. na określenie uczestnictwa w kulcie liturg. lub w sakramentach in. Kościoła albo wspólnoty chrzęść; c.i.s. jest centr, problemem współudziału w rzeczach duchowych (communicatio in spirituali-bus), który obejmuje także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /16 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNIO

  (łac. połączenie, komunia), Śpiew liturgiczny podczas rozdzielania komunii, złożony z antyfony i wersetów psalmu; należy wraz z introitem i -» ofertorium do mszalnych śpiewów zmiennych.

  Pierwsze c. pochodzą z IV w.; początkowo podczas przystępowania wiernych do komunii solista wykonywał poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNE SANCTORUM

  (łac. commune wspóln a własność, sanctus święty), Zbiór formularzy mszy (teksty zmienne), zestawionych w zespoły dla poszczególnych grup osób świętych w mszale, oraz oficjów godzin kanonicznych w -» brewiarzu; służą do obchodów ku czci świętych i błogosławionych, dla których nie stworzono formularzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /4 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMES, liber comitis

  Księga czytań mszalnych w liturgii rzym., zawierająca teksty lekcji (częściej zw. epistolarzem), niekiedy także ewangelii ( -» lekcjonarz) i wyjątkowo — wykaz perykop, sporządzony wtórnie z lekcjonarza ( -> kolektarz z kapitularzem); nazwa c, której etymologii dotąd nie ustalono, występuje od 471 (Charta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMACCHIO

  Bpstwo z VI w. w pn. Włoszech, sufr. Rawenny. Pierwszym historycznie potwierdzonym bpem był Wincenty (VIII w.); 1598 C. włączono do Państwa Kościelnego.

  Do zabytków sztuki sakr. w C. należy opactwo benedyktyńskie S. Maria in Aula Regia z X w. (odrestaurowane w XV w.) i barokowa katedra S. Cassiano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMON PRAYER BOOK, Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England

  Księga liturgiczna Kościoła anglikańskiego (I, III, IV), zawierająca przepisy i ceremonie kultu pubi, oraz modlitwy prywatne.

  Pierwszą księgą liturg. w Kościele anglik, była Order for Communion z 1547, ułożona głównie dla rytu udzielania komunii. Na mocy Act of Uniformity skasowano 1549 ryt rzym. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMILLAS

  Miasto w Hiszpanii (prow. Santander), siedziba wyższej uczelni prowadzonej przez jezuitów, zał. 1882 przez markiza Antonio Lópeza y López dla kształcenia duchowieństwa hiszp. oraz krajów Ameryki Łacińskiej.

  Uposażona została przez jego syna Claudio Lópeza Brú, który fundację przekazał Stolicy Apost.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt

Do góry