Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CONCEPCIÓN (1)

  Diecezja w Paragwaju eryg. 1 III 1929 pod nazwą C. y Chaco, jako sufr. Asunción; zajmuje 50 986 km2 i liczy 329 865 mieszk., w tym 312 365 katolików, 20 parafii, 16 księży diec. i 20 zak., 29 zakonników, 62 siostry.

   

  AAS 22 (1930) 5-8, 23 (1931) 234, 25 (1933) 136, 40 (1948) 438-439; F. Pérez, DHGE XIII 417;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDIA (1)

  (łac. zgoda), Bogini rzym. czuwająca nad wewn. stosunkami w państwie, personifikacja Zgody.

  Powstanie kultu C. wiąże się z porozumieniem między stronnictwami plebejuszów i patrycjuszów, z okazji którego rzym. dyktator Marek Furiusz Kamillus dedykował jej 367 prz.Chr. najstarszą w Rzymie świątynię na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCEPCIÓN (2)

  Metropolia w środk. Chile eryg. 20 V 1939, z sufraganiami Chillan, Los Angeles, Temuco, Valdivia.

  Bpstwo C. ze stolicą w Imperial erygował 22 III 1563 pap. Pius IV; pierwszym bpem był Antonio de San Miguel OFM (1563-88); 7 II 1603 siedzibę bpa przeniesiono do Penco, a 8 XII 1754 do C. Archidiecezja zajmuje 10...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDIA (2)

  Diecezja we wsch. Argentynie eryg. 10 IV 1961 jako sufr. Parany; utworzono ją ze wsch. części terytorium archidiec. Parany.

  Diecezja zajmuje 14 600 km2 i liczy 220 000 mieszk., w tym 195 000 katolików, 22 parafie, 34 księży diec. i 11 zak., 18 zakonników, 78 sióstr.

   

  AAS 53 (1961) 664-665; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCERTO GROSSO

  (wł. wielki koncert, wielki zespół), Kompozycja instrumentalna cykliczna, w której dialoguje wielki zespół instrumentalny (zw. tutti albo ripieni) z grupą kilku instrumentów (zw. concertino lub soli), traktowaną solistycznie. Terminu cg. użył po raz pierwszy 1698 L. Gregoři.

  Pod względem formy cg. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPILATION! ANTIQUAE

  Średniow. określenie 5 zbiorów prawa dekretałów, z których jedynie III i V są zbiorami urzędowymi, pozostałe zaś prywatnymi; przyjęto w nich układ chronol. oraz merytoryczny materiału wg następujących tematów: iudex (o jurysdykcji kośc), iudicium (prawo procesowe z wyjątkiem karnego), cierus (prawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „COMMUNIO"

  Międzynarodowe czasopismo katolickie, wydawane od 1972 w wersji wł. w wydawnictwie Jaca Book w Mediolanie, w wersji niem. w Communio-Verlag w Rodenkirchen (RFN), w wersji serbsko-chorwackiej w Krsćenska Sa-dašnjost w Zagrzebiu, od 1974 także w wersji ang. w wydawnictwie Gonzaga University w Spokane (stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMO

  Bpstwo w pn. Włoszech, sufr. Mediolanu, powstałe w IV w. Pierwszym bpem C. był św. Feliks konsekrowany 379 przez św. Ambrożego, a najbardziej znanym św. Abun-diusz (patron diecezji);

  z C. pochodził pap. Innocenty XI (1676--89). Do zabytków sztuki sakr. w C. należy rom. bazylika S. Abondio (1013-95), rom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMODORO RIVADA VIA

  Diecezja w Argentynie eryg. 11 II 1957 jako sufr. Bahía Blanca; zajmuje 234 000 km2 i liczy 205 000 mieszk., w tym 183 700 katolików, 18 parafii, 11 księży diec. i 36 zak., 37 zakonników, 53 siostry.

   

  AAS 49 (1957) 653-662; AnPont 1976.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMMUNE VOS, APOSTOLI

  Hymn w laudesach na święto apostołów Szymona i Tadeusza Judy, powstały 1971.

  Zawiera uzasadnienie łącznego obchodu święta obydwu apostołów (wspólna łaska powołania i korona chwały); sławi Szymona za gorliwość w towarzyszeniu Chrystusowi oraz przepowiadaniu go ludziom (aluzja do przydomka Zelota)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt

Do góry