Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CONDREN CHARLES de COr

  ur. 15 XII 1588 w Vaubuin k. Soissons (pn. Francja), zm. 7 I 1641 w Paryżu, Teolog, pisarz.

  Święcenia kapł. przyjął 1614; doktorat z teologii uzyskał 1615 na Sorbonie; 1617 wstąpił do oratorianów; 1629-41 był przełożonym gen. (następcą założyciela P. de Bérulle'a), przyczyniając się m.in. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /01.08.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDIA - PORDENONE

  (do 1971 Concordia), Bpstwo z IV w. w pn. Włoszech, sufr. Wenecji.

  Za ces. Dioklecjana (17 II 304) w C. zginęło 84 męczenników. W VIII w. bpstwo C. bogato uposażyli Karolingowie, a 928 król Hugon z Prowansji oddał je w lenno patriarchatowi w Akwilei (odtąd do XIII w. bpi C. zasiadali w parlamencie); w XIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPLUTENSES

  Grupa profesorów karmelitańskiego kolegium św. Cyryla w -> Alcalá de Henares (łac. Complutum, stąd nazwa), którzy 1624-28 opracowali w formie komentarzy do pism Arystotelesa podręcznik filozofii arystotelesowsko-tomi-stycznej ; nazwą tą określano także sam podręcznik.

  Podręcznik pt. Artium cursus sive...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CONCILIUM"

  Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, miesięcznik naukowy wydawany od 1965 w celu upowszechniania doktryny chrzęść przystosowanej do zmieniających się sposobów myślenia i współcz. warunków życia (akomodacja IV), w myśl dyrektyw Soboru Wat. II; redagowany przez międzynar. zespół teologów kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMPONENDA, composito

  (łac. componere złożyć razem, zbierać, gromadzić), Specjalna taksa Kurii rzym. z okazji udzielenia -> dyspensy od przeszkód małż., szczególnie od pokrewieństwa i powinowactwa.

  Różni się od zwykłych opłat kancelaryjnych, gdyż jest ofiarą na cele charytatywne, ustalaną przez Stolicę Apost. stosownie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCIO TRABEATA AGMINIBUS STIPATA

  Sekwencja ku czci dziesięciu tysięcy męczenników, zachowana w Mszale krakowskim z XV w. (rpsBKapKr 2) i w Graduale tarnowskim z 1526. Przedstawia, podobnie jak -> Contra hostes pergenies. męczeństwo 10 000 żołnierzy rzym., którzy za nawrócenie się na chrześcijaństwo zostali na rozkaz ces. Maksy miana (zm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMTE AUGUSTE

  ur. 19 I 1798 w Montpellier, zm. 5 IX 1857 w Paryżu, Filozof i socjolog, twórca systemu pozytywistycznego (-»-pozytywizm).

  Pochodził z drobnomieszczańskiej rodziny kat.; 1814-16 studiował w Ecole Polytechnique w Paryżu; 1817 nawiązał współpracę z utopijnym reformatorem społ. CH. Saint-Simonem i pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /7 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCITO GRESSU PETIS ALTA MONTIS

  Nowy hymn nieszporny na święto ->- Nawiedzenia NMP (od 1971), oparty na Łk 1,39-56.

  Sławi w cz. I Matkę Boga śpieszącą z pomocą Elżbiecie, która w podeszłym wieku została matką; nie narodzone dziecię wyraża radość ze spotkania, a Elżbieta nazywa Maryję Danią i błogosławioną, Maryja zaś pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COMUNIONE e LIBERAZIONE

  (wł. comunione komunia, wspólnota, liberazione wyzwolenie), Spontaniczny ruch rei., dążący do wewn. odnowy Kościoła, powstały we Włoszech.

  1. Geneza i rozwój — Mediolańska grupa Gioventù Studentesca, kierowana od 1954 przez Luigi Giussaniego, zgodnie z formami przyjętymi w Akcji Katolickiej, spotykała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONCORDANZA CARITATIS, Expositio evangeliářům, Speculum salvationis, Liber figurarum

  Średniowieczne rpsy systematyzujące historię zbawienia przez konfrontację wydarzeń nowotest. z typicznymi wydarzeniami starotest., przeznaczone dla kaznodziejów.

  Układ cc, wzorowany na brewiarzu lub mszale, w cz. I zawiera perykopy ewang. na niedziele, święta i dni powszednie roku kośc, zaś w cz. II — na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /HermanXXX Dodano /31.07.2012 Znaków /2 222

  praca w formacie txt

Do góry