Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CONSURGE IUBILANS

  Sekwencja pol. ku czci św. Jadwigi Śląskiej, powstała w kręgu cystersów śląskich po kanonizacji Jadwigi. Wychwalają i prosi o orędownictwo;

  nie zawiera bliższych danych z życia Jadwigi ani wzmianki o Polsce lub Śląsku w przeciwieństwie do in., mniej popularnych sekwencji, np. -> Collaudantes Christum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSUS

  (łac. condere chować), Prastare rzym. bóstwo agrarno-chtoniczne, opiekujące się zmagazynowanym zbożem (odpowiednik bogini -> Ops).

  C. niekiedy utożsamiano w starożytności z bóstwem Neptun Equester albo też — w oparciu o mylną etymologię (consilium rada) — uważano je za bóstwo dobrej rady; najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTARINI GASPARE kard.

  ur. 16 X 1483 w Wenecji, zm. 24 VIII 1542 w Bolonii, Filozof, teolog, dyplomata, reformator Kościoła.

  Filozofię studiował 1501-09 na uniw. w Padwie; był znawcą filozofii arystotelesowskiej, scholastyki, Pisma św. i ojców Kościoła oraz nauk przyr. (matematyka, fizyka i astronomia);

  od 1518 pełnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /5 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONRAD - MARTIUS HEDWIG

  ur. 27 II 1888 w Berlinie, zm. 15 II 1966 w Starnbergu (Bawaria), Filozof fenomenolog.

  Należała do najwybitniejszych uczniów E. Husserla w Getyndze (przybyła tam 1910 z Monachium, gdzie była uczennicą T. Lippsa); 1949 została prof, filozofii na uniw. w Monachium. Przedstawicielka ontol. (obiektywistycznego)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSORS PATERNI LUMINIS

  Hymn na jutrznię w nowym oficjum czytań na wtorek (1 i 3 serii tygodni), z VII-VIII w., wprowadzony 1971 ;

  zawiera prośbę do Chrystusa, będącego prawdziwą światłością Ojca, by rozproszył mroki dusz sług swoich, śpiewających psalmy, i obdarzył ich łaskami ;

  wg źródeł z ok. 1000 śpiewano go w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSALVI ERCOLE kard.

  ur. 8 VI 1757 w Rzymie, zm. 24 I 1824 w Anzio, Najwybitniejszy dyplomata pap. XIX w.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny rzym.; 1776-81 studiował w Pap. Akademii Duch. ; protektorat kard. Henry Stuarta z Yorku zapewnił mu wczesną i szybką karierę kośc; 1783 mianowany szambelanem pap., 1784 prałatem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /3 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSTANTINA

  (Viransehir w pd. Turcji), Bpstwo jako-bickie w metropolii Edessa w rzym. prowincji Osroene; znanych 3 bpów z V w. i 1 bp monofizycki z VI w., inni bpi mono-fiźyccy tytułowali się jako bpi Tela de Mauzelat; od 1951 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSCENDIT MONTES DOMINI

  Hymn w matutinum (ad nocturnum) na święto Nawiedzenia NMP, przypuszczalnie wzorowany na hymnie ku czci św. Wawrzyńca Conscendat usque sidera (Herberta z Eystett);

  odkrył go 1967 H. Kowalewicz (por. Kowalewicz LŚr 237) w Viaticum wladislaviense (druk. 1502).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONGREGATIO de AUXILHS GRATIAE

  Komisja pap. powołana 1597 przez Klemensa VIH w celu rozstrzygnięcia sporu teol. między banezjanami (-» banezjanizm) a molinistami (molinizm).

  Wystąpienie P. de Montemayora w Salamance (1582) z twierdzeniem o dobrowolności śmierci Chrystusa oraz replika D. Bafleza zainicjowały spór, zaostrzony nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /3 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONSURGAT in PRAECONIA

  Sekwencja na święto -> Wojciecha, powstała prawdopodobnie w Gnieźnie w 2. poł. XV w., nie była rozpowszechniona w Polsce (H. Kowalewicz); zawiera ją rps Officia tridentina z 1473, będący własnością księcia mazowieckiego kard. Aleksandra (bpa Trydentu), oraz Graduale tarnowskie z 1526.

  Z tekstu wynika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Festussdhfjgt Dodano /01.08.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt

Do góry