Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CUD - W TEOLOGII

  C. stanowi kryterium prawdziwości faktu -» objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, potrzebne do uzasadnienia charakteru nadprzyr. chrześcijaństwa jako religii absolutnej, i w tym aspekcie jest przedmiotem badań teologii fundamentalnej, a z racji apologijnych — przedmiotem -> apologetyki.

  A. POJĘCIE — C. to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /24 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUDWORTH RALPH

  ur. 1617 w Aller (hrabstwo Somerset), zm. 26 VII 1688 w Cambridge, Filozof i teolog.

  Studia filoz., filol. i teol. odbył na uniw. w Cambridge, gdzie od 1645 wykładał język hebr., a od 1654 egzegezę Pisma Św.; należał do komisji wyznaczonej przez parlament do zrewidowania ang. przekładu Biblii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSANÄD

  Bpstwo w pd. Węgrzech powstałe 1035, sufr. Kalocsy, zał. przez króla węg. Stefana I w Ajtony (odtąd C). Pierwszym bpem był wenecjanin św. Gerard, męczennik (zm. 1046). Na skutek najazdu Mongołów (1241-42) i Połowców (1280) oraz okupacji tur. (1551-1716) terytorium bpstwa uległo wyludnieniu.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUD

  Zjawisko nadzwyczajne o charakterze religijnym (-> religia), będące -> znakiem Boga (transcendencja), skierowanym do człowieka (immanencja); oznacza konkretne działanie Boże, przez które w sposób szczególny Bóg realizuje -* historię zbawienia i oznajmia swą zbawczą wolę człowiekowi, tworzącemu historię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /4 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSEPELÉNYI GYÖRGY OSPE

  ur. 1620 w Biese, zm. 24 V 1674 w okolicach Füzeres (Węgry), Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1642; zasłynął jako kaznodzieja i prowadził rekatolizację kalwinów w okręgu miasta Füzeres; pochwycony przez nich 26 III 1674 i torturowany, poniósł śmierć przez ścięcie toporem; ciało umieszczono w krypcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUD - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  C. jest związany z całością wierzeń rei., w których na pierwsze miejsce wysuwa się wszechmoc Pana świata, w wielu religiach również stwórcy, a w niektórych ponadto Boga Opatrzności, który ingeruje często w sposób nadzwyczajny w naturalny bieg zdarzeń.

  Człowiek pierwotny we wszystkich zdarzeniach fiz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /9 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CSESZNAK, Czesnak KAROL ks.

  ur. 5 IX 1882 we Lwowie, zm. 5 V 1944 tamże, Teolog, duszpasterz akademicki.

  Studiował na uniw. we Lwowie, a nast. w Innsbrucku, gdzie 1905 przyjął święcenia kapł., nast. został wik. w Jagielnicy, a 1907 we Lwowie; był katechetą w szkole podstawowej, a potem prefektem w gimnazjum we Lwowie; od 1909...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CRUSIUS CHRISTIAN AUGUST

  ur. 10 I 1715 w Leuna (k. Merseburga), zm. 18 X 1775 w Lipsku, Ewang. filozof i teolog.

  Studiował od 1734 w Lipsku (m.in. pod kierunkiem A. Rüdi-gera i A.F. Hoffmansa), gdzie 1744 został prof, filozofii, a 1750 teologii; ceniony przez I. Kanta, należał do głównych przeciwników filoz. doktryny Ch. Wolffa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUD - W STARYM TESTAMENCIE

  C. nazywano wydarzenie, rzecz lub osobę, które prowadzą do poznania i uznania Boga oraz przyjęcia jego objawienia wraz ze wszystkimi nasuwającymi się konsekwencjami w życiu.

  Terminy hebr. określające c. są w ST bardzo zróżnicowane — 'ot oznacza znak w sensie zmysłowego doznania rzeczy nadzwyczajnej lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /11 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUBER ANTONI BAZYLI ks.

  ur. 1870 na Śląsku, zm. 24 XI 1917 w Ijui (stan Rio Grande do Sul), Działacz polonijny.

  Po studiach teol. w Krakowie i Rzymie przyjął 1895 święcenia kapł. i wyjechał do Brazylii; 1896 został prob, wielonarodowościowej par. w Rio Grande do Sul, gdzie też był posłem do parlamentu; zorganizował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt

Do góry