Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CYNIZM

  Postawa pogardliwego i wyzywającego deprecjonowania ideałów, wartości, norm postępowania i autorytetów uznawanych w danej grupie; nazwa pochodzi od -> cyników, którzy w starożytności negowali uznane modele postępowania i konwencje społ., głosząc konieczność życia w duchu naturalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /2 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLADY, Kyklâdes

  Archipelag ponad 200 wysp gr. w pd. części M. Egejskiego, nazwa metropolii prawosł. w XX w.

  Prowincja kośc. ze stolicą w Rodos, o której wspomina Pseu-do-Epifaniusz w VII w., miała 11 sufraganii — Samos, Chios, Kos, Naksos, Tera, Paros, Leros, Andros, Tenos, Melos, Pis-syne; Andros ok. 829 została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYBISTRA, Heraclea

  (Eregli w pd. Turcji), Bpstwo z IV w. w metropolii Tiana w rzym. prowincji Kapadocja II; od poł. XI w. abpstwo autokefaliczne podległe patriarchatowi w Konstantynopolu, a od końca XIII w. do 1453 metropolia; znanych 3 bpów z IV-V oraz z XI w. ; obecnie bpstwo tytularne.

   

  R. Janin, DHGE XIII 1143-1144.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUSTODES HOMINUM PSALLIMUS ANGELOS

  Hymn z nieszporów na dzień -> Aniołów Stróżów (w BR także w jutrzni), z XVI w., przypisywany Robertowi Bellarminowi. Głosi, że Bóg dał ludziom aniołów stróżów dla wspomagania słabości natury (por. Hbr 1,14), narażonej na działanie anioła--zdrajcy, który chce pozbawić ludzi tego, co sam niegdyś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUYTER GEORGES

  ur. 23 VIII 1769 w Montbeliard (k. Besançon), zm. 13 V 1832 w Paryżu, Zoolog, paleontolog i historyk nauki.

  Rozpoczął studia teol. w Tybindze, z których zrezygnował, przechodząc do Akademii w Stuttgarcie (1784-88); 1788-95 był nauczycielem w Normandii, 1796 został prof, nauk przyr. w Ecole Centrale w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /5 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUXA

  Opactwo benedyktyńskie, powstałe 879 w okolicy Prades (wsch. Pireneje), początkowo pod wezw. św. Germana, od 974 św. Michała.

  Opactwo założyli mnisi zniszczonego przez powódź opactwa Exalady; pierwszym opatem został Protazy; uposażenie opactwa stanowiły początkowo prywatne dobra opata i mnichów; za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUZCO, Cusco

  Metropolia w Peru z sufr. Abancay i prelaturami niezależnymi Chuquibambilla i Sicuani.

  C, jedno z najstarszych miast Ameryki Lac, zał. ok. 1100, było stolicą państwa Inków; 1533 zdobyte przez Francisco Pizarra; 1536 zniszczone przez Manco Capac II, wodza Inków, odbudowali Hiszpanie; zachowały się tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CWIETAJEWA MARINA IWANOWNA

  ur. 26 IX 1892 w Moskwie, zm. 31 VIII 1941 w Jełabudze (n. Kamą), Poetka.

  Wychowywała się w środowisku nauk.-artyst., kształciła się m.in. w kat. pensjonatach w Szwajcarii. Debiutowała tomikiem poezji Wieczernij albom (Mwa 1910); nast. powstały kolejne tomy jej wierszy i poematów oraz dramaty. Od 1922...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CURUBIS

  (Korba k. Tunisu), Staroż. bpstwo kat. w metropolii Kartagina w rzym. prowincji Afryka Prokonsularna; znany 1 bp donatysta z 411 oraz 3 bpów z V-VII w. ; w starożytności było tu miejsce kultu św. Szczepana; obecnie bpstwo tytularne.

   

  J. Ferron, DHGE XIII 115-116.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYBERNETYKA

  (gr. kybernetikos sterujący), Nauka o procesach sterowania i łączności w maszynach i organizmach żywych (abstrahująca od materialnego podłoża tych zjawisk) oraz o sposobach przekazywania informacji między częściami układu i między układami; jest działem matematyki stosowanej.

  I. DZIEJE — C. jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /16 189

  praca w formacie txt

Do góry