Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CYRYL I, Konstancin Markow

  ur. 3 I 1901 w Sofii, zm. 9 Ul 1971 tamże, Patriarcha całej Bułgarii, historyk Kościoła.

  Kształcił się 1914-20 w seminarium duch. w Sofii, nast. studiował teologię w Belgradzie i filozofię w Zagrzebiu; 1923 został prof, seminarium duch. w Sofii, wstąpił do monasteru w Rile, przybierając imię C;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Początkowo kształcili się w Salonikach, gdzie poznali język słow., a nast. w akademii ces. w Konstantynopolu, m.in. pod kierunkiem -»• Focjusza. C. studiował przede wszystkim klasyków staroż. i teologię patryst.;

  ok. 847 przyjął święcenia kapł. i był bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /10 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL VI, Mina el - Baramussi

  ur. 1902, zm. 11 III 1971 w Aleksandrii, Papież prawosł. Kościoła koptyjskiego.

  Po studiach w Kairze wstąpił do monasteru Deir Baramus w Wadi en-Natrun i przez 10 lat prowadził życie anachorety (4 lata w grocie górskiej, 6 lat w grocie k. Kairu) ; wspierając studentów, wielu z nich zachęcił do życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - KULT

  Kult jaki od chwili śmierci C i M. żywili ich uczniowie, upowszechnił się wśród Słowian w X i XI w.

  1. Rozwój — W Rzymie od IX w. kult koncentrował się wokół grobu C. w dolnym kościele bazyliki Klemensa Rzym.; po jej zajęciu 1798 przez wojska franc. — w kościele Santa Maria in Vallicella, dokąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /10 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL ALEKSANDRYJSKI bp. Św.

  ur. w 2. pol. IV w. w Egipcie, zm. 27 VI 444 w Aleksandrii, Teolog, ojciec i doktor Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Kształcił się prawdopodobnie w Aleksandrii, a nast. przebywał u mnichów na pustyni; na intelektualną i mor. formację C. wywarł wpływ jego stryj — patriarcha aleks. Teofil, z którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /19 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Pod patronatem C.iM. istniały zarówno w Kościele kat., jak i prawosł. jako organizacje rei., charytatywne i naukowe.

  1. W Kościele katolickim — Papież Klemens VUI erygował 7 XII 1604 przy kościele S. Girolamo degli Illirici w Rzymie Pobożną Unię C.iM., której celem była modlitwa i działalność na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /6 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL BIEŁOZIERSKI

  Św. Kościoła prawosł., ur. ok. 1337 w Moskwie, zm. 9 VI 1427 w Kiriłłowie n. Jeziorem Siwierskim, igumen.

  Życie monastyczne rozpoczął w Moskwie (Simonów Monastyr'), przybrawszy imię C. (na chrzcie otrzymał imię Kosma), i jakiś czas praktykował jurodstwo; po przyjęciu święceń kapł. został 1390...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - IKONOGRAFIA

  C.i M. przedstawiani są jako bpi gr., łac. i słow. (C. niekiedy także jako zakonnik gr.) ; ich atrybutami są księgi i zwój pisma z alfabetem słowiańskim.

  W sztuce włoskiej — C.iM. występują zwykle razem. Na najwcześniejszym zabytku, którym jest fresk z 869 w kościele dolnym bazyliki S. Clemente w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL JEROZOLIMSKI Św. bp.

  ur. ok. 313 w Jerozolimie, zm. 386 (wg współcz. patrologów 387) tamże, Teolog, doktor Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Jako mnich przebywał początkowo w okolicach Cezarei Palest.; ok. 345 przyjął święcenia kapł., 348 lub 349 (wg C. Baroniusa 359) został przez ariańskiego bpa Cezarei Palest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL ze SCYTOPOLIS

  ur. ok. 524 w Scytopolis w Palestynie, zm. po 560, Hagiograf.

  Pochodził z rodziny chrzęść. ; 543 wstąpił do ławry św. Euty-miusza pod Jerozolimą, a 555-556 przeniósł się do klasztoru Mar Saba zw. Wielką Ławrą; gromadził tu materiały źródłowe do życiorysów mnichów palest, i najwybitniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt

Do góry