Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CYSTERKI, Zakon Cysterek, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Żeńska gałąź cystersów, obejmująca kongregacje i klasztory inkorporowane do zakonu lub będące pod jurysdykcją bpów diec., mające regułę i duchowość cysterską.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Pierwszy klasztor c. powstał 1120-25 w Tart (na pn.-wsch. od Cîteaux) we Francji przy współudziale opata z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /18 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTATY BIBLIJNE

  Teksty lub zwroty w księgach NT pochodzące ze ST (poza kilkoma wyjątkami), zapowiadane w zasadzie formułą wprowadzającą, np. „aby się wypełniło Pismo", jak powiedział Izajasz „jest napisane", „mówi Pismo święte".

  Badania nad c.b. w NT wykazały, że większość z nich mniej lub bardziej dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Zakon mniszy (proweniencji benedyktyńskiej), zał. w XI w. we Francji, nawiązujący do pierwotnej reguły Benedykta z Nursji (benedyktyńska reguła) i ideału życia eremickiego (eremici).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

  (franc, civilisation), Stopień rozwoju społeczeństwa osiągnięty na określonym etapie w zakresie środków i zdolności produkcyjnych oraz instytucji społ., czyli kultury materialnej, w przeciwstawieniu do duchowej (->- kultura). Treść pojęcia c. wyrażano do poł. XVIII w. terminem polityka, kurtuazja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /8 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DZIEJE

  Początki c. wiążą się z reformistycznym nurtem zmierzającym do ścisłego powiązania reguły Benedykta z Nursji z ascezą i ideałem życia eremickiego, który w XI i XII w. ogarnął Pn. i Zach. Europę.

  Kiedy rozbieżność w interpretacji reguły Benedykta zarysowała siew benedyktyńskiej kongr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /24 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWIŃSKI JAN KAJETAN bp.

  ur. 24 VI 1772 w Kuźmiczach (k. Oszmiany), zm. 17 XI 1846 w Wilnie, Filantrop.

  W 1790 wstąpił do misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Wilnie; po studiach teol. i przyjęciu 1795 święceń kapł. oraz studiach z zakresu nauk polit, na Uniw. Wileńskim został prof, filozofii w seminarium duch. w Wilnie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - W POLSCE

  C. przybyli do Polski w 1. poł. XII w. i na terenach już zagospodarowanych (niem. pogląd o pionierskiej roli cywilizacyjnej c. na ziemiach słow. jest przeakcentowany) założyli do końca XIII w. ok. 25 bogato uposażonych klasztorów; fundowali je książęta i możnowładcy (19) z pobudek rel., gosp.-polit. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /29 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYLLONAS, Quirillona

  Prawdopodobnie kapłan lub diakon, żył w końcu IV i w pocz. V w., syr. poeta, teolog.

  Przebywał w Edessie, gdzie pisał pieśni o wielkim walorze artyst.; treścią pierwszej z nich (z ok. 396) jest najazd Hunów na Syrię; dalsze 5 opisują nawrócenie Zacheusza, umycie nóg apostołom przez Jezusa, paschalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL z TUROWA

  Św. Kościoła prawosł., bp, ur. ok. 1130 w Turowie n. Prypecią, zm. ok. 1182, kaznodzieja i pisarz.

  W młodym wieku wstąpił do klasztoru św. Borysa i Gleba, gdzie prowadził życie ascet. i działalność kazn.; wyróżniał się wiedzą hist, i teol. oraz znajomością języka gr. ; prawdopodobnie ok. 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY

  Imiona chrzestne Konstantyn i Michał, święci, tzw. sołuńscy bracia, pochodzący z Salonik; C. ur. 826 lub 827, zm. 14 II 869 w Rzymie, M. ur. ok. 815, zm. 6 IV 885 prawdopodobnie w Welehradzie lub w Mikulčicach; apostołowie Słowian, twórcy najstarszego pisma słow. (-» cerkiewno-słowiański język), zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry