Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZACHÓRSKI WŁADYSŁAW

  ur. 22 IX 1850 w Lublinie, zm. 13 I 1911 w Monachium, Malarz.

  W 1866-68 był uczniem R. Hadziewicza w warsz. Klasie Rysunkowej; 1868-69 studiował w Dreźnie, 1869-71 był w Monachium uczniem H. Anschütza, R. Seitza i A. Wagnera, a od 1871 w Pracowni K. Pilotyego; rozgłos zyskał wielofigurową kompozycją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKA RÓŻA

  Imię zak. Elżbieta od Jezusa Ukrzyżowanego, franciszkanka, ur. 22 X 1876 w Białej Cerkwi (Ukraińska SRR), zm. 15 V 1961 w Laskach (k. Warszawy), organizatorka opieki nad niewidomymi, założycielka zgrom. -> franciszkanek służebnic Krzyża.

  Otrzymała staranne wykształcenie domowe; po utracie wzroku (1898)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKI TADEUSZ

  ur. 28 VIII 1765 w Porycku (k. Włodzimierza Wołyńskiego), zm. 8 II 1813 w Dubnie (k. Łucka), Organizator szkolnictwa, bibliofil.

  Wykształcony przez ks. F. Grodzickiego, zwł. w zakresie filologii klasycznej, został praktykantem sądów zadwornych w Warszawie; pozostając w kontakcie z J. Albertrandim i A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWIŃSKI STANISŁAW

  ur. 29 VIII 1887 w Mohylowie, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), Historyk literatury.

  Po studiach na wydziale filoz. UJ, gdzie z T. Strumiłło i J. Gordyńskim odznaczył się jako pionier skautingu pol.; 1910-19 był nauczycielem języka pol. w gimnazjach wil., a 1919-21 warsz.; 1924 doktoryzował się na Uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DUCHOWOŚĆ

  Cysterska powstała w wyniku modyfikacji monastycyzmu benedyktyńskiego (-» benedyktyni LII, benedyktyńska reguła), zapoczątkowanej i udoskonalonej przez twórców wspólnoty -> Roberta z Molesmes, -» Alberyka z Citeaux, Stefana Hardinga, a zwł. -» Bernarda z Clairvaux; zarysowali oni jej podstawy, dążąc przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYZJOJAN, cisiojanus

  (od łac. cisio skrót nazwy święta Circumcisio obrzezanie i janus skrót nazwy miesiąca Januarius), Średniow. wierszowany kalendarz kośc., oparty na nieruchomych świętach kalendarza liturgicznego, określający datę dzienną za pomocą sylab.

  Składał się z 12 mnemotechnicznych dwuwierszy, w układzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - LITURGIA

  Kształtowała się w XI-XII w. w ścisłym związku z liturgią rzym. i galijską (msza) oraz -benedyktyńską regułą (oficjum godzin kan.); po Soborze Tryd. była kilkakrotnie modyfikowana. Przewidziana do sprawowania przez wspólnoty c, odznacza się prostotą (-* cystersi III) i odrębnym śpiewem (-> chorał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /11 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYLO - METODIAŃSKI RUCH

  Słowiański ruch religijno-narodowy, zapoczątkowany w poł. XIX w. na Morawach w celu odrodzenia krajów słow. ; głosił braterstwo ludów w oparciu o idee -> Cyryla i Metodego, równouprawnienie narodów słow. oraz zjednoczenie chrześcijaństwa wsch. z zach. w całej Sło-wiańszczyźnie, odcinając się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAADAJEW PIOTR JAKOWLEWICZ

  ur. 7 VI 1794 w Moskwie, zm. 26 IV 1856 tamże, Myśliciel i publicysta.

  Po studiach uniw. w Moskwie służył w armii, gdzie związał się z dekabrystami; 1821, mimo zapowiadającej się kariery, podał się do dymisji; odbył kilkuletnią podróż po krajach Europy Zach., gdzie zajmując się idealizmem niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - SZTUKA SAKRALNA

  Twórczość artystyczna c. wyrosła na gruncie umiłowania nade wszystko piękna duchowego i mor., zgodnie z zasadami ściśle określonymi przez Bernarda z Clairvaux w przepisach obejmujących sprawy budowlane, architektoniczne i artyst. ; obowiązywała zasada jak największej prostoty w konstrukcji budynków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /15 592

  praca w formacie txt

Do góry