Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZAROWNIC PROCESY

  Postępowanie karne prowadzone przez władze państw, i kośc. przeciwko osobom podejrzanym o uprawianie czarów (-»• czary); w XIV-XV w. objęły Europę Zach. i Środk., docierając w XVII w. do Ameryki Pn.; mniej znane w krajach prawosł. i muzułmańskich.

  P.cz. wyrosły na gruncie rozwiniętych w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNKÓW

  Parafia i dekanat w archidiecezji poznańskiej. Wzniesienie przy grodzie istniejącym od ok. X w. podgrodzia dało początek miastu lokowanemu w 2. poł. XIV w.; 1244-1407 Cz. był siedzibą kasztelanii.

  Kościół par. św. Marii Magdaleny istniał prawdopodobnie już w XII w. (pierwsza udokumentowana wzmianka z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI EDWARD SchP

  Imię zak. Edward od św. Jana, ur. 30 VII 1774 na Litwie, zm. 5 III 1831 w Warszawie, pedagog, działacz oświatowy.

  Do pijarów wstąpił 1789 w Szczuczynie Mazowieckim i po ukończeniu kolegium uczył tu fizyki, matematyki i wymowy; 1802 za radą szkolnych władz prus. studiował w Berlinie literaturę niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARTORYSCY

  Książęca rodzina polska pochodzenia litew., zasłużona dla kraju i Kościoła z uwagi na działalność polit.--społ., patriotyczną, kulturalną i religijną.

  Protoplasta rodu Wasyl Konstantynowicz był krewnym króla Władysława Jagiełły; wojewoda sand. Michał Jerzy (1621-1692) dał początek starszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /23 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOCIN

  Parafia w dekanacie skalbmierskim w diecezji kieleckiej, eryg. prawdopodobnie w 2. poł. XIII w. przy kościele Wniebowzięcia NMP, wzmiankowanym 1326.

  Nowy, got. kościół z 4-boczną wieżą, wzniesiony ok. 1360 z fundacji Ottona z Mstyczowa, jest kamienną budowlą jednonawową z węższym prezbiterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI MIKOŁAJ bp.

  ur. 14 XII 1884 w Siemakowicach (k. Stanisławowa), zm. 2 IV 1959 we Lwowie.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Stanisławowie specjalizował się w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, gdzie uzyskał doktorat, i 1909 przyjął w Rzymie święcenia kapł.; po powrocie do kraju był prof, teologii dogm. i ojcem duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOCKI ADAM

  Pseud. Zorian Dołęga-Chodakowski, ur. 4 IV 1784 w Podhajnej (k. Nowogródka), zm. 17 XI 1825 w guberni twerskiej, etnograf, archeolog.

  Z wykształcenia prawnik; 1809 przymusowo wcielony do wojska ros. ; po ucieczce rozwinął działalność wojskową w Księstwie Warsz.; 1812 brał udział w kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 28 XII 1861 w Kamienicy (k. Wągrowca), zm. 10 V 1932 w Murzynnie {k. Inowrocławia), Działacz społ. i narodowy.

  W gimnazjum w Wągrowcu, które ukończył 1885, działał w kółkach samokształceniowych; teologię studiował w Gnieźnie i tam 1889 przyjął święcenia kapł.; jako prob, w Kopanicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOGÓRA, Crna Gora

  Republika związkowa wchodząca od 1945 w skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki -»- Jugosławii; zajmuje 17 676 km2 i liczy 0,5 min mieszk.; podstawową grupę ludności stanowią Czarnogórcy (1953 — 86%); większość mieszk. jest wyznania prawosławnego.W I w. prz.Chr. mieszkało tu iliryjskie plemię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNE SIOSTRY

  Nazwa (od koloru szaty zak.) szpitalnych zgrom, proweniencji augustiańskiej, powstałych w XTV-XV w. ; należały do nich różnorodne wspólnoty cellitek ( -» aleksjan-ki), rozwijające się w Niemczech, Austrii i Niderlandach; po przekształceniach (unie, redukcje, kasaty) dokonanych w XX w. (1927-28, 1951) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 736

  praca w formacie txt

Do góry