Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZCHÓW

  Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej. Wieś, znana już 1124, stanowiła własność opactwa tynieckiego; 1333--1914 Cz. był miastem.

  Parafia, wzmiankowana 1326, powstała prawdopodobnie przy końcu XII w. ; got. kościół par. Narodzenia NMP, orientowany, jednonawowy, wzniesiony z kamienia 1346 (rozbudowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS WOLNY

  Część czasu uwolnionego (zw. także dyspozycyjnym) od obowiązków zawodowych (-» praca), rodzinnych i społ., a przeznaczonego na wybrane przez siebie zajęcia służące wypoczynkowi, rozrywce i kształtowaniu własnej osobowości. Kulturę cz.w. określa (charakterystyczny dla osoby lub grupy) syndrom typowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /14 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika

  Państwo w Europie Środk., powstałe 1918 w wyniku rozpadu monarchii austrowęg.; od 1 I 1969 republika złożona z Czes. Republiki Socjalistycznej i Słowac. Republiki Socjalistycznej; ma 127 870 km2 i liczy 14,8 min mieszk. (1976).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPISMA

  Wydawnictwa ciągłe religijne i teologiczne, a także związane tematycznie łub usługowo z powyższą problematyką — m.in. archiwistyczno-kościelne (-» Archiva Ecclesiae, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne), -> biblijne czasopisma, diecezjalne czasopisma, duchowości religijnej czasopisma, ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS

  Trwanie zjawisk i zdarzeń, będące przedmiotem badań chronologii; w naukach przyr. — parametr, określony ilorazem drogi do prędkości lub stosunek jednej zmiany do drugiej; w filozofii — miara zmiany, wyrażana za pomocą przysłówków „wcześniej"—„później", lub miara przejawów istnienia -» bytu; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARTORYSK

  Parafia w dekanacie łuckim w diecezji łuckiej. Pierwsza wzmianka o Cz. pochodzi z pocz. XII w.

  W 1. poł. XVII w. dominikanie-obserwanci zbudowali tu klasztor, uposażony przez Samuela Leszczyńskiego; 1640 Andrzej Leszczyński ufundował kościół, przy którym przed 1726 erygowano parafię; jest to budowla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARWAKOWDE

  Zwolennicy -> lokajaty, materialistycz-nego kierunku w ind. filozofii klasycznej, współcześni Buddzie i Mahawirze, choć za ich twórcę uważano legendarnego Czar-wakę.

  Jako skrajni materialiści i sensualiści, za jedyne prawdziwe źródło wiedzy uważali poznanie zmysłowe, odrzucali natomiast rozumowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARY

  Czarownictwo, czarodziejstwo, czarnoksięstwo (sta-ropol. czarowstwo), gusła, uroki, czynności i praktyki zmierzające do sprowadzenia zła na człowieka lub społeczność ludzką; opierają się na przekonaniu o możliwości podporządkowania sobie przez człowieka pewnych mocy pozaziemskich, np. tajemniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /8 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOWSKI STEFAN

  ur. 1 IX 1879 w Kroczewie (k. Płońska), zm. 29 XII 1937 w Warszawie, Historyk i socjolog kultury i religii.

  Filozofię, socjologię i ekonomię studiował 1898-1901 w Lipsku i Berlinie, po czym studia z socjologii kontynuował w Paryżu pod kierunkiem M. Maussa i H. Huberta (współpracowników E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNKOWSKI JAN PAWEŁ OP

  Pochodził z Czarnkowa, zm. po 1650, teolog polemista.

  Do zakonu wstąpił w Poznaniu i po zak. studiach teol. w Krakowie uzyskał 1633 doktorat; był przeorem w Głogowie, Poznaniu, Sieradzu i Kościanie, 1640-42 rektorem studium gen. w Krakowie, a 1642-43 prowincjałem.

  W Annus iubilei (Głogów 1625) bronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry