Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Irenizm

  Ruch ten, zmierzając do przywrócenia jedności religijnej przez wzajemne ustępstwa, nawet w dziedziniedoktrynalnej, miał zwolenników w Polsce już w poprzednim okresie (A. Frycz Modrzewski). W Niemczechi Niderlandach propagowali go humaniści, dla których punktem wyjścia było akcentowane przezErazma z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy misyjne

  W krajach amerykańskich misje nie napotykały na większe trudności ze strony miejscowej religii ikultury. Kolonizatorzy bowiem tępili jedno i drugie, wprowadzając kulturę europejską. Niemniej istniałyproblemy do rozwiązania. Należało do nich pytanie, kiedy dopuścić Indian do I komunii świętej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stambuł i Lepanto

  Trzy wielkie patriarchaty prawosławne znajdowały się nadal pod panowaniem islamu, a że państwoosmańskie było u szczytu potęgi za Sulejmana II Wspaniałego (1522-1566), którego politykę religijnąkontynuował mniej wybitny Selim II (1564-1572), sytuacja chrześcijan znacznie się pogorszyła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System akomodacji

  W Indiach szukano nowych sposobów, by przełamać niechęć Hindusów do chrześcijaństwa, z racji ichprzywiązania do własnych zwyczajów i norm kulturalnych. Próbę podjął jezuita Roberto de Nobili, którychciał pozyskać Hindusów z kasty braminów, szczególnie wrogo nastawionych do chrześcijaństwa jakoreligii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary

  Papieże potrydenccy byli zainteresowani misjami, rozumianymi jako nawracanie pogan i innowierców.Jedni z nich powierzali te sprawy komisji kardynalskiej, inni załatwiali je bez niej. Istniała ona za SykstusaV, ale nie włączył on jej do 15 kongregacji kardynalskich, które zorganizował w 1588 roku.

  Wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Murzyni — Piotr Klawer

  Zapotrzebowanie na silę roboczą w koloniach Ameryki Środkowej i Południowej spowodowało sprowadzanietam niewolników z Afryki, których nazywano Murzynami, ze względu na anonimowość ich pochodzeniai kolor skóry. Wyładunek niewolników z okrętów odbywał się najczęściej w Cartagenie, założonej(1535)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trudności i prześladowania

  Misje przeżywały we wszystkich krajach trudności, które powstawały bądź z samego charakteru misyjnejpracy, bądź też ze specyficznych uwarunkowań religijnych, społecznych i kulturalnych danego kraju:wrogość pogan, trudny język tubylców, wielkie odległości między stacjami misyjnymi.

  Dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA TRYDENCKA (1564 - 1648)

  Uchwały soboru trydenckiego w niektórych krajach realizowano powoli, wszędzie jednak były źródłemodnowy religijnej i kościelnej. Realizowali je wybitni papieże potrydenccy i ich nuncjusze, biskupi i kapłaninowej formacji, zakony nowe i zreformowane dawne, święci, których w tym okresie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNY PATRONAT I KONGREGACJA

  Działalność Kościoła na misjach była nadal żywotna, lecz napotykała na ograniczenia ze strony patronatuHiszpanii i Portugalii, doznała zaś prześladowań w niektórych krajach pozaeuropejskich.

  Misjami zajmowano się w zmienionych przez reformację warunkach religijnych. W Europie więc uznałKościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNY PATRONAT I KONGREGACJA - Rozwój terytorialny i organizacyjny

  Filipiny na Dalekim Wschodzie stały się terenem rozkwitu misji, gdy zakończyła się wojna o nie między Portugalią i Hiszpanią. Szybko też nabrały charakteru kraju katolickiego. Hiszpanie założyli miasto Manilęi poddali wyspy władzy swego wicekróla w Meksyku.

  Misje rozpoczęli augustianie, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 544

  praca w formacie txt

Do góry