Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZERNYSZEWSKI NIKOŁAJ GAWRIŁOWICZ

  ur. 24 VII 1828 w Saratowie, zm. 29 X 1889 tamże, Filozof, działacz polit, i pisarz.

  Kandydat do stanu duch., podjął ostatecznie studia uniw. w Petersburgu, po których poświęcił się nauce, literaturze i publicystyce; w czasie studiów próbował pod wpływem -> socjalizmu utopijnego pogodzić z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNA

  Klasztor karmelitów bosych w parafii Nowa Góra w dekanacie krzeszowickim w archidiecezji krakowskiej.

  Klasztor, wzniesiony 1628-40 z fundacji wojewodziny krak. Agnieszki Firlejowej, uposażony posiadłością Siedlec z wsiami Paczółtowice, Żbik i Dubie oraz kamieniołomami czarnego marmuru w Dębniku (1644-1939...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSK

  Parafia w dekanacie wareckim w archidiecezji warszawskiej. Był grodem w X-XI w., a miastem 1363-1869.

  Książę mazowiecki Konrad I utworzył przed 1231 w Cz. kasztelanię, a ok. 1240 zbudował zamek z kościołem i przeniósł tu z Grójca stolicę książęcą; zamkowy kościół św. Piotra (konsekrowany 1245)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNICE BOROWE

  Parafia w dekanacie przasnyskim w diecezji płockiej. Parafię erygowano 1398 przy kościele Nawiedzenia NMP ufundowanym przez Jakuba Pocztę, właściciela Cz.; obecny kościół, późnobarokowy, wzniesiono w 1. poł. XVI w. ; w ołtarzu głównym obraz Matka Boża z XVII w., w bocznym — rzeźba Chrystusa.

   

  AZA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSKI JAN ks.

  ur. 12 V 1813 w Warlubiu (k. Nowego n. Wisłą), zm. 22 XII 1893 w Pile, Współtwórca Kościoła nie-mieckokatolickiego. Studia teol. odbył w seminarium duch. w Poznaniu, gdzie 1842 przyjął święcenia kapł., po czym był wik. w Poznaniu, nast. w Wirach i Pile.

  Ogłosiwszy swą -» apostazję, założył 1844...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNDEJÓW

  Parafia w dekanacie lubelskim w diecezji lubelskiej. Wieś Cz. przywilejem króla Władysława Jagiełły nadana została 1426 lubel. brygidkom.

  Kościół św. Wawrzyńca, murowany, jednonawowy w stylu renesansowym, wzniesiony 1608-11 w miejscu kaplicy, dzięki staraniom przeoryszy Agnieszki Jastkowskiej oraz ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSKI STANISŁAW ks.

  ur. 11 VIII 1777 w Inflantach, zm. 1833 w Worniach (Żmudź), Historyk, leksykograf.

  W 1794 wstąpił do jezuitów i po studiach filoz.-teol. w Po-łocku przyjął 1804 święcenia kapł., a 1810 opuścił zakon; 1805-10 był nauczycielem retoryki i poetyki w kolegium jez. w Orszy, 1810-14 uczył języków staroż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIEWICZ STANISŁAW SJ

  ur. 15 VIII 1728 w okolicy Kowna, zm. 20 VI 1785 w Stajkach (k. Połocka), Wik. generalny jezuitów na Białorusi.

  Do zakonu wstąpił 1744 w Wilnie; po studiach filoz. w Wilnr, Mińsku i Słucku (1747-50) i teol. w Wilnie (1753-57) był sekretarzem asystencji pol. w Rzymie; po powrocie do Polski jako rektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERTEŻ

  Wieś w parafii Sanok w dekanacie sanockim w diecezji przemyskiej. Unicka drewniana cerkiew Przemienienia Pańskiego, wzniesiona 1742 (odnowiona 1924), zamieniona 1946 na kościół rzym.kat., ma 2 ołtarze późnobarokowe, ikonostas, obrazy Święta Trójca oraz Eliasz na rydwanie z 1877, malowany przez I. Jaraca ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIHÓW, Czemigow, Czernihiw

  Miasto i bpstwo prawosławne w pn. części Ukraińskiej SRR.

  1. Miasto — Początki Cz., jednego z najstarszych i najważniejszych grodów środk. Rusi, sięgają IX w.; wymieniany w traktatach pokojowych Rusi z Bizancjum (907,944) stał się 1024 stolicą Księstwa Czernihowskiego; 1036 uzależniony od Kijowa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 638

  praca w formacie txt

Do góry