Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZERWONY KRZYŻ

  Międzynar. organizacja humanitarna, zał. 1863 z inicjatywy J.H. -»• Dunanta w Szwajcarii dla niesienia pomocy (bez dyskryminacji) ofiarom wojny; nazwa wywodzi się od znaku ochronnego dla rannych i chorych żołnierzy — czerwony krzyż na białym polu, który stał się godłem organizacji.

  I. DZIEJE i STRUKTURA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /10 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZEŚĆ ŚWIĘTYCH POLSKICH"

  Kwartalnik teol. poświęcony szerzeniu czci świętych pol. oraz sprawom ich kanonizacji, wyd. 1934-37 w Warszawie, 1938-39 w Potulicach. Pismo redagowała Maria Chlewińska i Stefania Ottowa (do 1937), a nast. zespół prof, seminarium chrystusowców (red. odpowiedzialny ks. I. Posadzy);

  publikowało ono artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA ZOFIA

  ur. 1584 w Małopolsce, zm. 1 IV 1650 w Krakowie, Działaczka dydaktyczna i charytatywna.

  Po śmierci męża poświęciła się pracy charytatywnej; jako członkini Bractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary, wspierała materialnie kościoły i klasztory;

  1627 w swym domu w Krakowie ufundowała i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZETWERTNIA

  Klasztor bazylianów w diecezji łuckiej (Ukraińska SRR), siedziba rodowa kniaziów Czetwertyńskich. Aleksander Świętopełk ufundował 1437 prawosł. klasztor dla bazylianów (prawdopodobnie także i dla bazylianek);

  nowy, z cerkwią Przemienienia Pańskiego, wzniesiony przez Czetwertyńskich w 2. poł. XVI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONOGRÓD

  Parafia w dekanacie jazłowieckim w archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR). Osada pochodząca z IX w., 1448-1772 była miastem.

  Kościół par., istniejący od dawna, zniszczony został w czasie najazdów tatarskich; nowy kościół Wniebowzięcia NMP, ufundowany przez Lisieckich, przebudowany 1716 przez kasztelana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIAKOWSKI RAFAŁ JÓZEF

  ur. 21 V 1743 w okolicy Pińska, zm. 5 VII 1816 w Krakowie, Lekarz.

  Uczył się z T. Kościuszką w pijarskim kolegium w Lubieszowie (k. Pińska), gdzie 1762 wstąpił do pijarów, przyjmując imię Rafał od św. Józefa Kalasantego; 1765 złożył śluby zak. i pod kierunkiem chirurga zak. Franciszka Zufahrera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIŃSK nad WISŁĄ

  Parafia i sanktuarium maryjne w dekanacie wyszogrodzkim w diecezji płockiej. Pierwsze wzmianki o Cz. pochodzą z 1065; prawa miejskie miał 1373-1869; 1410 w okolicy Cz. nastąpiło połączenie wojsk pol.-Iitew. w drodze na Grunwald; 1422 król Władysław Jagiełło nadał szlachcie w Cz. tzw. przywilej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERKAWSKI WŁODZIMIERZ

  ur. 17 II 1868 w Bursztynie (k. Halicza), zm. 18 XII 1913 w Krakowie, Ekonomista i działacz społeczny.

  Po studiach na UJ, w Paryżu i Berlinie habilitował się 1893 na UJ, a 1897 został prof, ekonomiki i statystyki. W dziełach Teoria czystego dochodu z ziemi (Lw 1893) i Wielkie gospodarstwa, ich istota i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIOWCE

  Rum. Cernauti, ukr. Czerniwci, eparchia na Bukowinie (pd.-zach. Ukraińska SRR).

  Miasto, powstałe w XII w. (poświadczone 1408 wraz z Bukowiną), należało do hospodarstwa mołdawskiego; od XVI w. podlegało Turcji, 1774 przekazane Austrii i włączone do Galicji. W 1849 zostało stolicą nowo utworzonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERMIŃSKI MARCIN SJ

  ur. 7 I 1860 w Glińsku (k. Winnicy), zm. 8 I 1931 we Lwowie, Misjolog, hagiograf, redaktor „Misji Katolickich".

  Po studiach i doktoracie z filozofii oraz licencjacie z teologii w Gregorianum przyjął 1883 święcenia kapł., a po powrocie do Polski wstąpił 1885 do zakonu w Starej Wsi (k. Brzozowa); 1889-1919...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt

Do góry