Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZYFENG, Chihfeng

  Diecezja w pn. Chinach (Mongolia Wewn.) sufr. Szenjangu (od 1955 Mukden); eryg. 21 IV 1949 z prefektury apost. istniejącej od 21 1 1932.

  Zajmuje 75 087 km2 i 1950 liczyła 798 000 mieszk., w tym 29 528 katolików, 34 księży diec. i 4 zak., 3 zakonników, 98 sióstr.

   

  AAS 24(1932) 265-266, 41 (1949) 531-533; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN LUDZKI

  Uzewnętrzniony przejaw osobowego (rozumnego i dobrowolnego) działania -» człowieka (II B, C), dążącego do osiągnięcia zamierzonego -> celu; różni się od -+ aktu ludzkiego (II-IV), który stanowi jego podłoże genetyczne.

  1. W aspekcie socjoetycznym — Cz.l. ujęty w kategoriach socjol. występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI PRAWNE

  Działania prawne, świadome działania osoby fiz. lub prawnej (posiadającej -*• zdolność prawną i -*• zdolność do czynności prawnych) prowadzące do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego (np. zawarcie -*• umowy, sporządzenie -»• testamentu, spłata -> długu). Instytucja cz.p. wywodzi się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUMA IGNACY

  ur. 22 X 1891 w Niepołomicach (k. Krakowa), zm. 18 IV 1963 w Lublinie, Prawnik, teoretyk skarbo-wości, społ. działacz katolicki.

  Po ukończeniu gimnazjum w Bochni rozpoczął studia na wydz. prawa UJ, przerwane I wojną świat, (walczył na froncie ros. i 1915-16 przebywał w niewoli), po której kontynuował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUMATIEN

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Honan), sufr. Kajfeng; eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 9 XI 1944 wikariatu apost., utworzonego z prefektury apost. wydzielonej 2 III 1933 z części ówczesnego wikariatu apost. Nanjang i prefektury apost. Sinjang.

  Zajmuje 12 700 km2 i 1950 liczyła 1,3 min mieszk., w tym 14...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTKI EUCHARYSTYCZNE

  Forma kultu eucharyst. nawiązująca do obrzędów święta -»• Bożego Ciała (1).

  Cz.e. zaczęto odprawiać w 2. poł. XTV w. w Niemczech, Polsce i na Węgrzech, a od XVI w. także we Włoszech i Hiszpanii, głównie w kościołach, przy których istniały bractwa Najśw. Sakramentu (->- adoracja Najśw. Sakramentu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTEREJ ŚWIĘCI UKORONOWANI

  Męczennicy z okresu prześladowania chrześcijan za ces. Dioklecjana (300-305), których nie zidentyfikowane imiona dotyczą prawdopodobnie z odrębnych grup — 5 rzeźbiarzy panońskich (Symforian, Klaudiusz, Nikostrat, Kastor, Symplicjusz) oraz 4 żołnierzy rzym. (Sewer, Sewerian, Karpofor, Wiktoryn); ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERNASTU WSPOMOŻYCIELI

  Grupa świętych, którym przypisuje się szczególny patronat i skuteczność w niesieniu pomocy w różnych potrzebach.

  Należą do nich -*• Akacjusz, żołnierz — patron w prześladowaniach i trwodze przed śmiercią, -* Barbara — patronka wojska, flisaków, górników i hutników oraz w niebezpieczeństwach pożaru*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUJ JAN ks.

  ur. 20 V 1886 w Borzęcinie (k. Brzeska), zm. 2 Vni 1957 w Warszawie, Patrolog, homileta, działacz społeczny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Tarnowie przyjął 1912 święcenia kapł.; doktorat z teologii uzyskał 1916 na UJ; 1920-22 specjalizował się na Gregorianum, gdzie otrzymał równoznaczny z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUŁCZYCE

  Parafia w dekanacie chełmskim (wsch.) w diecezji lubelskiej. Osada potwierdzona źródłami archeol. z X--XIII w., ma pierwszą udokumentowaną wzmiankę z 1425.

  Parafię erygowano ok. 2. poł. XV w. przy kościele Wszystkich Świętych; obecny drewniany, wzniesiony 1764 konsekrowano 1832; na uwagę zasługują w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt

Do góry