Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Unia ormiańska i użhorodzka

  Tendencje unijne u dość licznych Ormian we Lwowie, Kamieńcu, Kołomyi, Kufach i Mohylewie nadDniestrem, miały zwolenników i propagatorów między łacińskimi katolikami, jak jezuita B. Herbest, arcybiskuplwowski J. D. Solikowski i biskup kamieniecki Paweł Wołucki oraz między schizmatyckimiduchownymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebudowany Rzym

  Średniowieczny Rzym, który ucierpiał przez Sacco di Roma (1527), był odnawiany i upiększany dziękimecenatowi kolejnych papieży i kardynałów. Za Piusa IV czuwali nad tym dwaj wybitni architekci: PirroLigorio i Sallustio Peruzzi, zajmując się szczególnie Watykanem.

  Następny papież, Pius V, był bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły unijne na Wschodzie

  Istniejące po unii florenckiej Kościoły unijne na Wschodzie: ormiański, koptyjski, jakobicki, nestoriańskii maronicki, nie miały możliwości rozwoju pod panowaniem tureckim. W celu ratowania ich unii szukanoróżnych sposobów, przystąpiono więc w Rzymie do przygotowania kleru w utworzonym KolegiumGreckim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławni i protestanci

  Surowe karanie przez sułtanów jakichkolwiek kontaktów z Rzymem było przyczyną nawiązywania ichjedynie przez wygnanych patriarchów. Jeremiasz II (zm. 1595), będąc na wygnaniu, prowadził korespondencjęz papieżem, zwłaszcza że starał się umieścić swoich siostrzeńców w rzymskim Kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens VIII — Rok Jubileuszowy

  Po Sykstusie V zasiadali na Stolicy Apostolskiej trzej papieże, którzy rokowali nadzieję na korzystne dlaKościoła pontyfikaty, bo byli uczestnikami soboru trydenckiego i realizowali jego uchwały już jako biskupii nuncjusze. Niestety, były to pontyfikaty bardzo krótkie: Urbana VII (kardynała Gianbattista...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BISKUPI

  Reforma Kościoła dokonana na soborze trydenckim potrzebowała papieży, biskupów, duchownych i katolikówświeckich, by ją wprowadzić w życie. Same bowiem dekrety soborowe o wierze i reformie niekończyły kryzysu, w którym znajdował się Kościół od wielu lat. Obowiązek ich realizacji spoczywałprzede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSJE, NOWY PATRIARCHAT, UNIE

  Przed utworzeniem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, Kościół katolicki rozwinął podwójną działalnośćwobec protestantów: bronił się przed ich ekspansją i jednocześnie starał się ich nawracać. W Niemczech było to w znacznej części dziełem jezuitów, choć konwersje miały też swe źródło w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Kanizy w Niemczech

  Nazwany drugim (po św. Bonifacym) apostołem Niemiec, przez swą działalność, szczególnie przez zakładaniekolegiów jezuickich, sprawił, że zaczęły w tym kraju działać ośrodki odnowy Kościoła i teologicznejdyskusji z ewangelikami.

  Piotr Kanizy urodził się (1521) w Nimwegen, studiował w Kolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolokwia i nawrócenia

  Próba porozumienia się katolików i protestantów na soborze trydenckim nie przyniosła rezultatu. Katolicy,więc sądzili, że trzeba prowadzić misje w celu nawracania Heretyków. Taki też cel wyznaczył Grzegorz XV Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, gdy jej działalność rozciągnął na kraje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Męczennicy japońscy

  Japonia liczyła 30 tysięcy chrześcijan w 1570 roku, lecz podlegała biskupowi (od 1576) z dalekiego Makau.Japońscy chrześcijanie przeżywali wewnętrzne trudności, gdyż kierujący misjami o. Franciszek Cabraltrzymał się ściśle europejskich zwyczajów. Wewnętrzny kryzys zażegnano, gdy przybył (1582)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 683

  praca w formacie txt

Do góry