Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Kościół włoski w świecie

  Kościół włoski, również ze względu na swój dobrobyt ekonomiczny, w latach 80. stajesię coraz bardziej atrakcyjny także dla innych Kościołów. Wraz ze swymi projektamimiędzynarodowymi i wraz z rozwojem Konferencja Episkopatu Włoch zwraca się ku całemuświatu.

  Kościół włoski zdobywa międzynarodową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kres politycznej jedności katolików

  Kongres Kościoła włoskiego w Loreto odbywa się w 1985 r. W połowie lat 80.rozpoczyna się kryzys Chrześcijańskiej Demokracji, partii założonej we Włoszech po II wojnie światowej przez Alcide De Gasperiego przy pomocy kardynała Giovannie-goBattisty Montiniego i wsparciu Kościoła Piusa XII, która...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN PAWEŁ II I WŁOCHY

  Włoski katolicyzm wciąż stanowi model oryginalny na horyzoncie europejskim. Jean-Dominique Durand w syntetyczny sposób opisał go za pomocą terminów „rzymskość" i„uniwersalność". Niewątpliwie socjologia religijna odnotowuje w Europie ewolucjęmentalności i praktyk religijnych, które powodują zniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewizja konkordatu

  Na dziesięć lat przed rozpadem Chrześcijańskiej Demokracji, w 1984 r., gdy premieremrządu był socjalista Bettino Craxi, podpisany został traktat pomiędzy rządem włoskim aStolicą Apostolską, który znacząco zmieniał konkordat z 1929 r., na jakim do tej poryopierały się stosunki państwo-Kościół. Ta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE NA WSCHODZIE

  Od chwili wstąpienia na Stolice Piotrowa Jan Paweł II miał na sercu los chrześcijan naWschodzie, nie tylko tych związanych z Rzymem - katolików i unitów - ale również tychoderwanych od papiestwa, greckich i słowiańskich wyznawców prawosławia. Żadne jegodziałania, cała strategia i dyplomacja watykańska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Wielka modlitwa” za Włochy

  W sercu politycznego i moralnego kryzysu we Włoszech 6 stycznia 1994 t. Jan Paweł IIogłasza list otwarty do włoskich biskupów. Jest to dokument, w którym papież podkreślaznaczenie Włoch dla Kościoła katolickiego.Jako biskup Rzymu - pisze papież - z wielkim uczuciem zwracam się do was, biskupiKościołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie na Wschodzie: wyzwanie ze strony islamu

  Kim są chrześcijanie na Wschodzie i jak liczni są ci, o których istnieniu pamięta się rzadko,zwykle tylko wtedy, gdy dowiadujemy się o represjach, masakrach czy konfliktach pomiędzyreligiami? Z braku precyzyjnych danych statystycznych, na podstawie szacunkowychwyliczeń stwierdza się, że obecność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy religijne

  Zarówno prawosławni jak i katolicy zatroskani są stałym rozprzestrzenianiem się wEuropie Wschodniej ruchów i sekt neoprotestanckich, wyznań niechrześcijańskich(świadkowie Jehowy, bahaizm, grupy buddyjskie i orientalizujące) i synkretystycznych alboteż neopogańskich i opartych na przesądach. Zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie prawosławia

  Jak już zauważyliśmy wcześniej, na Wschodzie Europy większość chrześcijan należy dowyznania prawosławnego. Zwłaszcza patriarchat moskiewski gromadzi pod swojąjurysdykcją niemal wszystkich prawosławnych z byłego imperium sowieckiego (w Rosji, naUkrainie i Białorusi, w krajach bałtyckich)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachować tradycje

  Wyznawcy prawosławia związani z patriarchatem moskiewskim są rozdarci pomiędzytradycją a nowoczesnością. Jest to dylemat wszystkich prawosławnych, ale gdzie indziej, naprzykład w Grecji czy w diasporze północnoamerykańskiej, ten problem odbierany jest wsposób mniej dramatyczny, ponieważ stawiano mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /16 031

  praca w formacie txt

Do góry