Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZYŚCIEC

  Przejściowy proces doskonalenia się człowieka po śmierci wtedy, gdy stan łaski umożliwia mu -»• zbawienie, lecz spowodowane grzechem skutki (wina i kara) są przeszkodą do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

  Doktryna o cz. kształtowała się pod wpływem teol. interpretacji eschatycznego stanu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ

  Wstrzymywanie się od pożycia seksualnego poza małżeństwem (często utożsamiane z dziewictwem lub z -> celibatem) albo we wdowieństwie oraz korzystanie z niego zgodnie z mor. -> powinnością; należy do dziedziny -» seksualnej moralności i różni się od -> czystości kultycznej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Chociaż w Piśmie św. brak wyraźnej doktryny o cz., to tekst 2 Mch 12,43-46 suponuje możliwość odpuszczenia grzechów po śmierci i celowość przebłagalnych ofiar za tych, którzy „pobożnie zasnęli", mimo że zgrzeszyli, zatrzymując przy sobie amulety (Pwt 7,25-26); ich stan bowiem nie jest ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /14 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  Zachowywanie cz. uzależnione jest od różnych poglądów religijno-kulturowych.

  U ludów pierwotnych z racji prokreacyjnych cz. przedmałżeńska i pozamałż. nie zawsze była zachowywana. Niektóre ludy Azji i Oceanii dopuszczały pożycie seksualne przedmałż., co w wypadku zapłodnienia zmuszało partnerów do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Poglądy na istotę cz. kształtowały się przeważnie pod wpływem reakcji teologów na doktrynę katolicką.

  Kościół prawosł. (w dokumentach, zwł. z XVHI i XIX w.) uczył, że kat. nauka o cz. nie ma podstaw w tekstach Pisma św. ani ojców Kościoła i dlatego (przynajmniej w jej późniejszym rozwoju) obca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /6 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  Ponieważ pod względem prawnym wszystkie akty seksualne człowieka jako zbliżające go do życio-twórczych i życiodajnych mocy Boga zostały w ST zrównane tą samą sankcją utraty czystości kultycznej (Kpł 15,18), dlatego analiza doktryny o cz., dokonywana wyłącznie na podstawie wieloznacznej terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - IKONOGRAFIA

  Przedstawienia cz. wystąpiły w XIV, a upowszechniły się w XV i XVI w., punkt szczytowy zaś osiągnęły w XVIII w. Tematykę cz. ujmowano w 2-strefowe kompozycje, ukazujące w partii dolnej cierpienia dusz poddanych oczyszczeniu, w górnej — źródło wyzwalającej je łaski, pośrodku zaś jako łącznik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - DOKTRYNA MORALNA

  Cz., będąca czasowym wstrzymaniem się od wszelkich aktów płciowych lub powściągliwością w korzystaniu z uprawnień małż., wypływać może z właściwego lub niewłaściwego rozumienia płciowości ludzkiej.

  Cz. jest wówczas zaprzeczeniem praw natury ludzkiej (która z woli Boga ma charakter płciowy, Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - WYCHOWANIE

  Do cz. jest składnikiem chrześcijańskiego -* wychowania ludzkiej -»• osobowości w zakresie sfery seksualnej (->• seksualna moralność) i jej pochodnych elementów (relacje interpersonalne); wchodzi w skład -+ internalizacji systemu wartości oraz rozwoju -> dojrzałości osobowości, -»• emocji.

  W wychowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /8 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ

  Zorganizowany układ zachowań się (reakcji) człowieka, zwierzęcia, maszyny, ukierunkowany na realizowanie określonego -»• celu, pełniący u istot żywych funkcje adaptacyjne; termin cz. używany jest najczęściej w psychologii, socjologii (-»• interakcja społeczna), cybernetyce i in. naukach behawioralnych;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 650

  praca w formacie txt

Do góry