Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE

  Teksty biblijne, patrystyczne i hagiograficzne, czytane (niekiedy śpiewane) podczas liturgii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNICTWO RELIGIJNE

  Formy społecznego procesu czytelnictwa organizowane i kierowane przez instytucje kośc. (także bliskie im świeckie), mające na celu kształtowanie intelektualnej i mor. postawy rei. i kulturalnej, a także działalność zmierzająca do zwiększenia ich efektywności (m.in. badanie zainteresowań czytelniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /28 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  Cz.l. obejmują fragmenty Pisma Św., czytane we mszy (mszalne) i podczas sprawowania in. sakramentów (czytania w liturgii sakramentów), jak też fragmenty Pisma Św., dzieł ojców Kościoła, żywotów świętych, a także niektórych -> aktów Stolicy Apostolskiej oraz akt soborów i synodów, czytane w oficjum godzin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /11 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

  Cz.l. obejmują fragmenty Pisma Św., czytane podczas sprawowania eucharystii, in. sakramentów i obrzędów kośc, oraz fragmenty Pisma św. i żywotów świętych ( -*• synaksarium), czytane w oficjum godzin kanonicznych.

  1. W liturgii eucharystycznej dobór i liczba cz.l. uwarunkowane były związkami Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  Cz.l. obejmują fragmenty (perykopy) Pisma Św., czytane podczas nabożeństw z komunią lub nabożeństw kazalnych (czytania nabożeństwowe) oraz podczas udzielania sakramentów i sprawowania obrzędów kośc. (czytania obrzędowe).

  1. Czytania podczas nabożeństw — W Kościele lute-rańskim przyjęto za M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZYTANIA NIEDZIELNE"

  Pismo tygodniowe, wyd. 1916-18 w Petersburgu, red. przez Alfonsa Jędrzejewskiego OSPĘ.

  Było ilustrowanym tygodnikiem dla ludności pol. (czytane przez Litwinów, Łotyszów i Rosjan), zajmującym się głównie pol. zagadnieniami hist, i rei., oceną aktualnych wydarzeń kośc. i społ. ; większość artykułów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Już w średniowieczu zaczęto organizować osobne stowarzyszenia rei. mające na celu wspomaganie dusz w cz. przez modlitwę, ćwiczenia pokutne i in. czyny miłosierdzia; rozwój tych bractw następował pod wpływem doktryny teologów średniow. o cz. (Bernard z Clairvaux, Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Bernardyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /9 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIE DUCHOWNE

  Lektura dzieł rel., głównie ascet.-mist., w celu kształtowania osobistej -*• duchowości religijnej i rozwoju -*• doskonałości.

  Zwyczaj cz.d., znany niemal od początków życia monastycznego (-»• monastycyzm), będący kontynuacją tzw. -> collatio, stał się nast. jednym z obowiązkowych -*• ćwiczeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ KULTYCZNA

  Stan czystości wymagany do uczestnictwa w rei. kulcie razem z całą społecznością, wspólny wszystkim staroż. religiom, a wyeksponowany w ST; często utracony bez winy mor., mógł być odzyskany przez rytualne -*• oczyszczenie, połączone nieraz z -> ablucją (i); w niektórych przypadkach pokrywa się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA TEORIA

  Termin określający teorie abstrahujące od doświadczenia zmysłowego (-» aprioryzm), rozumowania dedukcyjnego, wnioskowania indukcyjnego, praktycznych aplikacji lub mor. norm oraz zasad in. dyscyplin naukowych.

  Cz.t. zastosowana została w ekonomice przez L. Walrasa, posługującego się wyłącznie metodami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt

Do góry