Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DAHRIJJA, dahrija

  (arab. dahar, adhur czas, wieczność, los, przeznaczenie), Teoria materialistyczno-ateistyczna w -» islamie, uważająca wiecznotrwałość czasu za podstawę istnienia wszelkiego bytu.

  Nazwa d. występuje w Koranie (np. sura 76,1) na oznaczenie ludzi bezbożnych i błądzących; w zakresie filoz. nastąpiła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAIBUTSU

  (jap. wielki Budda), Nazwa wielkich posągów przedstawiających hipostazy -> Buddy, symbolizujących jego wielkość i niezmierzoność.

  Jednym z najstarszych D. jest rzeźbiony w drzewie posąg 11-głowej Kannon w świątyni Hasedera w Jamato, mający ok. 8 m wysokości; w Japonii występują posągi D. odlane z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  D AILLÉ, Dallaeus JEAN

  ur. 6 I 1594 w Châtellerault (k. Poitiers), zm. 15 IV 1670 w Paryżu, Teolog reform., kaznodzieja.

  Studia filoz. i teol. odbył w Saumur, gdzie 1612-25 był nauczycielem domowym księcia Philippe'a Du Plessis-Mornay ; 1621 został pastorem, 1625 prob, w Saumur, a 1626-50 w Charenton (obecnie dzielnica Paryża);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAGOME IUDEX, Dagone iudex

  Najstarszy dokument państw, (nazwa od wystawcy) dot. Polski, zred. 990-992 w języku łac. w Polsce, Niemczech lub Rzymie, zachowany w formie obszernego wyciągu z napisanego ok. 1087 na podstawie archiwaliów Kurii rzym. Collectio canonum kard. Deusdedita; tekst, rekonstruowany z 6 zasadniczych kopii, zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAINICHI

  (jap. wielkie słońce), Wyobrażenie -> Buddy (Birushany) panującego pośrodku kosmosu jako bóstwa mądrości, źródła i początku wszystkiego (w Borumokyo — inkar-nacja -> dharmy).

  Jedną z bardziej znanych hipostaz d. jest Fudo; w synkretycznym sintoizmie identyfikowany bywa też z Amaterasu Omikami;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAGON

  (hebr., etymologia niepewna, dawniej wyprowadzana od dag ryba albo dagan zboże; bardziej jednak prawdopodobne jest przeniesienie imienia D. na zboże jako główny jego dar), Pierwotnie bóg burzy, utożsamiany z Enlilem i Ada-dem, potem bóg urodzaju, czczony w pd.-zach. Azji.

  Najstarsze informacje o kulcie D...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAJCZAK JÓZEF ks.

  ur. 24 V 1894 w Trościańcu Wielkim (k. Tarnopola), zm. 23 II 1966 w Warszawie, Pedagog i katechetyk.

  Studia teol. odbył w Uniw. Lwowskim; po przyjęciu święceń kapł. był wik. w Gołogórach i Kołomyi, a 1924-39 katechetą i prefektem we Lwowie; 1931 uzyskał doktorat; jednocześnie był archidiec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAHLMANN JOSEPH SJ

  ur. 14 X 1861 w Koblencji (RFN), zm. 22 I 1930 w Tokio, Orientalista.

  Do zakonu wstąpił 1878 w Anglii, gdzie w Ditton Hall ukończył 1891 studia teol.; języki wsch. i archeologię orientalną studiował w Wiedniu (1891-93) i Berlinie (1893-1900), uzyskując doktorat; 1902 został red. „Stimmen aus Maria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAFNI, Daphne

  Klasztor zał. w V-VI w. k. Aten, w miejscu świątyni Apollona.

  Z pierwotnej budowli zachowały się tylko fragmenty. W końcu XI w. zbudowano kościół Zaśnięcia MB oraz refektarz; 1207--1458 klasztor należał do cystersów, którzy go rozbudowali, a od XVI w. do mnichów prawosł.;

  budowle, znacznie zniszczone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DADISZO, Dadjesu

  ur. 529 w Bet Daraje (k. Bagdadu), zm. 604 w klasztorze Izla (góra k. Mardin w pd. Turcji), Opat nestoriański.

  Wg Tomasza, bpa Margi (IX w.), D. przebywał w klasztorze Resza (k. Margi), a nast. przyłączył się do opata Abrahama z Kaszkar (zał. klasztoru na Izla i autor I nestoriańskiej reguły zak.) i po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt

Do góry