Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DANNHAUER JOHANN KONRAD

  ur. 24 III 1603 w Köndringen (Badenia), zm. 7 XI1666 w Strasburgu, Teolog luterański.

  Studia teol. odbywał w Marburgu, Altdorfie i Jenie; 1628 został inspektorem seminarium kaznodziejów, a 1633 prof, teologii w Strasburgu (jego uczniem był m.in. Ph.J. Spener) i prob, w Münster; brał udział w sporach teol. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAPANGO

  Diecezja w pn.-zach. części Togo, sufr. Lomé; eryg. 6 VII 1965 z istniejącej od 1 III 1960 prefektury apost. (powstałej z diec. Sokodé);

  zajmuje 10 730 km2 i liczy 285 000 mieszk., w tym 6235 katolików, 8 parafii, 5 księży diec. i 28 zak., 38 zakonników, 32 siostry.

   

  AAS 48(1956) 113-119, 52(1960)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANTE ALIGHIERI

  ur. 1265 we Florencji, zm. 13 lub 14 IX 1321 w Rawennie, Poeta.

  Uczęszczał prawdopodobnie do szkoły przyklasztornej, a nast. odebrał wielostronne uniw. wykształcenie human.-filoz. i prawnicze; jego mistrzem intelektualnym i duchowym był pisarz i polityk Brunetto Latini, krzewiciel sztuki oratorskiej we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /10 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAPHNOSIA

  (prawdopodobnie wyspa Kefken lub Ker-peada, obecnie miejscowość w Turcji na pn. od Izmitu), Dawne bpstwo w metropolii Nikomedia w rzym. prowincji Bitynia; w 1. poł. VI w. zwane było Thynias; znanych 2 bpów z IX w.; obecnie bpstwo tytularne.

   

  R. Janin, DHGE XIV 82.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANTYSZEK, von Höfen, de Curiis JAN bp.

  ur. 1 XI 1485 w Gdańsku, zm. 28 X 1548 w Lidzbarku Warmińskim, Humanista, dyplomata, poeta.

  Po studiach uniw. w Greifswaldzie (1499) i od 1500 w Krakowie uzyskał 1503 bakalaureat; od ok. 1500 był notariuszem kanclerza J. Łaskiego na król. dworze Jana Olbrachta, a od 1504 notariuszem króla; 1505-07 studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /5 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANKWART, Danquart, Tanquart KAROL

  ur. w Nysie, czynny ok. 1689-1701, Szwedz. malarz działający w Polsce. Był nadwornym malarzem bpa wrocł. i palatyna reńskiego Franciszka Ludwika von Neuburg. W źródłach występuje jako hete-rodoxus, który przyjął katolicyzm; 1696 wzmiankowany w aktach kościoła par. w Nysie jako król. malarz nadworny w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /4 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANKWART, Danquardt BALTAZAR SJ

  ur. 27 II 1629 w Wilnie, zm. 8 VII 1699 tamże, Kaznodzieja i tłumacz.

  Do zakonu wstąpił 1644 i po ukończeniu nowicjatu studiował filozofię 1647-50 w Akademii Wil., a teologię w Pradze, gdzie 1657 przyjął święcenia kapł.; po powrocie do kraju ok. 1661 jako kaznodzieja króla Jana III Sobieskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANKÓW

  Parafia w dekanacie krzepickim w diecezji częstochowskiej.

  Najstarsza wiadomość pochodzi z 1217; osada stanowiła własność książęcą, a od ok. 1463 szlachecką; D. był miejscem zjazdów książąt dzielnicowych i synodów biskupich (1238,1262,1267);

  ostatni, prowincjalny, zwołany przez gnieźn. abpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIELOU MADELEINE

  ur. 16 XI 1880 w Mayenne (k. Laval), zm. 13 X 1956 w Neuilly-sur-Seine (k. Paryża), Matka Jeana, pedagog, publicystka i pisarka.

  Po studiach human, w Brest i Paryżu została samodzielnym pracownikiem nauk. (1903) i dla kształcenia żeńskiej elity kat. założyła 1906 w Neuilly-sur-Seine wyższe seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIEL i TOWARZYSZE

  Święci, męczennicy, zm. 10 X 1227 w Ceucie (pn. Afryka), franciszkanie wł. pochodzenia.

  W 1227 z D. na czele wyjechali na misje do Ceuty: Angellus, Samuel, Donnallus, Leon, Mikołaj i Hugolin; początkowo apostołowali na przedmieściach Ceuty wśród osiadłych tam wł. kupców (wstęp do miasta był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt

Do góry