Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DAUDET LÉON

  ur. 16 XI 1867 w Paryżu, zm. 30 VII 1942 w Saint-Rémy-de-Provence (k. Awinionu), Pisarz, publicysta i polityk, ideolog nacjonalistycznego monarchizmu, syn Alphonse'a.

  Porzuciwszy medycynę, poświęcił się dziennikarstwu, traktując je jako twórczość lit. ; od 1884 współpracował z „Figaro" ; 1897 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAUKSZA, Daugsza, Dowksza, Daux MIKALOJUS ks.

  ur. ok. 1527-38 prawdopodobnie w Babianach (k. Kiejdan), zm. 1613, Tłumacz.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej ; przyjąwszy święcenia kapł., został 1570 prob, w Krokach, 1572 kanonikiem miednickim, a 1580 altarzystą w Krożach; 1585-92 był oficjałem bpa żmudz-kiego, nast. prob, w Betygole, a po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATARIUSZ

  (łac. datare datować), Kierownik Datarti Apostolskiej lub wyższy urzędnik Penitencjarii Apostolskiej, nadzorujący odnotowanie daty udzielenia łaski i wysłania reskryptu (stąd nazwa).

  Urząd d. został wprowadzony w końcu X3V w. ; zakres jego władzy określił pap. Benedykt XIV konst. Gravissimum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAULIA

  (Davlia w Grecji), Bpstwo z VII w. w metropolii Ateny w rzym. prowincji Achają; bpi znani z 1204-1404; od końca XVI w. bpstwo tytuł. ;

  1945-72 tytuł, bpem D. był Franciszek Jop, sufragan sand, i administrator apost. w Krakowie. W D. istniało do 1833 bpstwo greckie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATHENUS, Datheen, Daetens PETRUS

  ur. 1531 lub 1532 w Cassel (Flandria), zm. 16 II 1588 w Elblągu, Teolog Kościoła reformowanego.

  Początkowo przebywał w klasztorze karmelitów w leper; idee reformacji wpłynęły na podjęcie przez D. decyzji opuszczenia klasztoru i opowiedzenia się za kalwinizmem; z obawy przed prześladowaniem udał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN, Da - Sein, Dass - sein

  Istnienie, byt ludzki, podstawowy termin w niem. literaturze filoz., wywodzący się z języka potocznego i mający co najmniej 2 znaczenia: obecność, pobyt, znajdowanie się (Anwesenheit, Gegenwart) i istnienie, życie (Existenz, Vorhandensein, Leben).

  W znaczeniu filoz. wystąpił w XVIII w. w pismach Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEINSANALYSE

  (niem. Dasein byt, Analyse analiza), Kierunek teoretycznobadawczy i terapeutyczny we współcz. psychologii, psychopatologii i psychiatrii (należący do tzw. psychologii humanist.) oraz kierunek antropologii psychologiczno-fe-nomenologicznej, będący filoz. podstawą psychologii i psychiatrii.

  Zapoczątkowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASTUR

  (średniopers. dastwar' prawo, przepis rei.), Nazwa 'kapłana w -> mazdaizmie, a zwł. w -> parsyzmie.

  W Persji za dynastii Sasanidów (III-VII po Chr.) d. określało najwyższego kapłana zaratusztrianizmu, pełniącego jednocześnie funkcje pierwszego ministra i doradcy król. oraz często najwyższego sędziego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATARIA APOSTOLSKA

  (łac. datare datować), Urząd Kurii rzym. badający zdatność osób na niekonsystorskie beneficja zastrzeżone Stolicy Apost. (kan. 1435 § 1; 1432 § 3) oraz sporządzający i wysyłający pisma pap. z ich nadaniem (istniał do 1 III 1968); udzielał też dyspens od przeszkód na te beneficja i czuwał nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY NATURALNE, POZAPRZYRODZONE i NADPRZYRODZONE

  Dobra udzielone przez Boga pierwszym rodzicom dla całej ludzkości (pierwotna sprawiedliwość); naturalne zostały przez grzech pierworodny osłabione, a poza-przyrodzone i nadprzyr. — utracone; dobra nadprzyr. przywrócił człowiekowi -» Jezus Chrystus { odkupienie).

  Biblijny opis stworzenia człowieka (Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 200

  praca w formacie txt

Do góry