Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DAWID

  (od hebr. dawidum przywódca lub arab. wadda kochał), Król Judy i Izraela (ok. 1010-970 prz.Chr.), autor wielu -> psalmów, typ Mesjasza (->- typologia biblijna).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWID - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  D. był najmłodszym synem Jes-sego z Betlejem (1 Sm 16,11). Genealogia wywodzi go wprawdzie z pokolenia Judy, ale jest bardzo prawdopodobne, że pochodził z pokolenia nieiżr. (Rut 4,18-22). Wybrany na króla spośród 11 synów Jessego (1 Sm 16,1-13), pełnił wpierw służbę na dworze Saula, po czym został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /6 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID CHRISTIAN

  ur. 21 XII 1690 w Zenklavë k. Nového Jičína (Morawy), zm. 3 II 1751 w Herrnhucie, Kaznodzieja pietystyczny, współzałożyciel hernhutów (bracia czescy III).

  Był cieślą; jako katolik zamierzał początkowo przejść na judaizm; 1717 przeżył w Zgorzelcu tzw. przebudzenie pietystycz-ne i 1722 nawiązał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWID - KULT

  Nawiązuje do żyd. tradycji oddawania czci postaciom starotest., którym Bóg powierzył specjalną misję w dziejach zbawienia ( -> święci ST).

  W Kościele zachodnim — kult D. na skutek nikłych kontaktów z Jerozolimą był początkowo nieznany; w V w. przyjął się dzięki -*• Patrykowi, głównie w Irlandii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID FERENC

  ur. 1510 w Klużu, zm. 15 XI 1579 w Deva (Rumunia), Założyciel unitarianów w Siedmiogrodzie.

  Po studiach teol. w Wittenberdze został 1550 rektorem gimnazjum w Bystrzycy Kłodzkiej; przeszedłszy 1551 na luteranizm, był pastorem w Petersdorfie i Klużu oraz od 1557 superintendentem luterán węg.; po synodzie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /3 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWID - IKONOGRAFIA

  Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

  1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /16 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID GERARD

  ur. ok. 1460 w Oudewater (k. Utrechtu), zm. 13 VIII 1523 w Brugii, Niderl. malarz religijny. Od 1480 działał w Brugii, a 1511-12 przebywał we Włoszech.

  Jego dzieła charakteryzuje statyczność kompozycji i hieratyczny spokój ; początkowe ujawniają tendencje realistyczne (tryptyk o tematyce sprawiedliwości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID PIERRE

  ur. 21 XI 1882 w Serre-Nerpol (dep. Isère), zm. 17 IX 1955 w Vinay (dep. Isère), Historyk Kościoła.

  Po studiach hist, i prawniczych w Grenoble i Paryżu, gdzie był uczniem P. Fourniera i U. Chevaliera, wstąpił 1903 do seminarium duch. w Grenoble; nast. studiował teologię w Rzymie i tu 1908 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVIDSON RANDALL THOMAS

  ur. 7 IV 1848 w Edynburgu, zm. 25 V 1930 w Londynie, Abp anglik., działacz ekum. i społeczno-polityczny.

  Po studiach prawniczych i hist, w Oksfordzie przyjął 1875 święcenia kapł. i był prob, w Dartford, a nast. (1877-83) kapelanem abpa Canterbury i stałym doradcą abpa E.W. Benso-na; 1883 został domowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAVID ARMAND CM

  ur. 7 IX 1826 w Espellette (k. Bayonne), zm. 10 XI 1900 w Paryżu, Misjonarz, przyrodnik.

  Do zakonu wstąpił 1848, gdzie 1851-61 wykładał w kolegium zak. w Savonie, równocześnie dokształcając się w naukach przyr. ; po studiach teol. przyjął 1862 święcenia kapł. ; przebywając 1862--72 w Chinach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt

Do góry