Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie w Niderlandach

  Kalwini francuscy podczas buntu w 1622 roku pragnęli uczynić swój kraj konfederacją na wzór Niderlandów,których północna część (kalwińska) zdołała już wyzwolić się spod hiszpańskiego panowania.

  Zanim to nastąpiło, król hiszpański surowo przeciwstawiał się ich reformacji, bo jej nurt łączył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznania w cesarstwie

  Wyznanie augsburskie nie było jedynym ewangelickim wyznaniem sprotestantyzowanych księstw niemieckich.Niektóre z nich, jak Palatynat, opowiedziały się za kalwinizmem i były nietolerancyjne taksamo wobec luteran, jak katolików i Żydów. Szczególnie nietolerancyjnym okazał się książę elektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm książąt bawarskich

  Na czele Ligi katolickiej stanął jej inicjator, książę bawarski Maksymilian. W Bawarii jego poprzednicyumocnili katolicyzm, kierowani racjami politycznymi i religijnymi. Książę Albrecht V (1550-1579),uczestnik sejmu augsburskiego, posługiwał się jego ius reformandi, by zahamować rozwój protestantyzmu.Od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADCY, WOJNY I PRZEŚLADOWANIA

  Kościół katolicki ukazał przez sobór trydencki, że będąc wiernym Pismu Świętemu i Tradycji, różni sięzasadniczo od Kościołów ewangelickich. Ten fakt oraz wrogość protestantów wobec soboru i papiestwa,zwłaszcza gdy się wzmocniło dekretami trydenckimi, niweczyły na długo możliwość porozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i inkwizycja hiszpańska

  W monarchii hiszpańskich Habsburgów (Hiszpania i Niderlandy) król Filip II (1556-1598) był głównymrzecznikiem reformy trydenckiej, choć przyjął dekrety soborowe z pewnym zastrzeżeniem. Przykłademzaś jego osobistej pobożności stał się rozbudowany klasztor hieronimitów w Escorial, w którym miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja — noc św. Bartłomieja

  Pokój religijny w Saint-Germain (1570), dzieło Katarzyny Medici, kierującej sprawami państwowymi Francji w imieniu syna, Karola IX, umocnił hugenotów: uzyskali amnestię i wolność kultu religijnegowszędzie (z wyjątkiem Paryża), dopuszczenie do urzędów i posiadanie przez dwa lata czterech twierdz:La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i odnowa w Niemczech

  Duże osiągnięcia jezuitów (Piotra Kanizego) w cesarstwie nie wystarczyłyby do odnowy jego Kościoła,gdyby nie współdziałali z nimi biskupi.

  Początkowo nie było łatwo o biskupów, zaangażowanych w reformę trydencką, chyba także i z tej przyczyny,że znikoma ich liczba brała osobisty udział w soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i nuncjusze w Polsce

  Król Zygmunt August, w otoczeniu senatu, do którego należeli biskupi, przyjął na sejmie w Parczewie(1564) uchwały trydenckie. Ich realizacja zależała jednak od biskupów i kapituł. Arcybiskup lwowskiPaweł Tarło odbył synod prowincjalny jeszcze w tym samym roku, ale niewiele uczyniono na nim dlareformy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł V i Wenecja

  W pierwszej połowie XVII wieku nadal istniały silne polityczne antagonizmy Hiszpanii i Francji, zanimdoszło do konfrontacji sił podczas wojny trzydziestoletniej. Królowie tych dwóch katolickich państwmieli swoich zwolenników w kolegium kardynalskim, usiłowali więc wywierać wpływ na wybór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urban VIII i Richelieu

  Kardynał Maffeo Barberini, pochodzący z Florencji, został wybrany jako kompromisowy kandydat stalejeszcze istniejących w kolegium kardynalskim orientacji: profrancuskiej i prohiszpańskiej. Mecenas sztuki,wszechstronnie wykształcony i rozmiłowany w nauce, miał także doświadczenie w polityce, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 798

  praca w formacie txt

Do góry