Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DEDIO ROMANA

  ur. 25 II 1891 w Brzesku (k. Krakowa), zm. 7 XI 1967 w Krakowie, Działaczka oświatowa i społeczna.

  Po studiach polonistycznych na UJ, slawistycznych i romani-stycznych w Wiedniu oraz wychowania fiz. w Poznaniu była od 1917 nauczycielką w Zakopanem, Bydgoszczy i Poznaniu, a po II wojnie świat, bibliotekarką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFENSOR z LIGUGÉ OSB

  Żył w 2. poł. VII i na pocz. VIII w. w Galii, pisarz religijny.

  Przebywał w klasztorze w Ligugé (k. Poitiers), gdzie ok. 700 napisał Liber scintillarum (PL 88,597-817; CChr 117,1-234; SCh 77 i 86; przekład pol. Bober AP 438-444) w celu pouczenia o chrzęść, życiu;

  dzieło zawiera 800 cytatów ze ST i 350...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDISTI HEREDITATEM, Divinam Saturitatem

  Sekwencja ku czci apostołów Szymona i Judy Tadeusza, powstała w XVI w., zachowana w Graduale tynieckim z 1526 (w Cieszynie); 11 nieregularnych strof zawiera opis (oparty głównie na MartRom) zdarzeń z działalności i licznych cudów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili ewangelię i w Persji, po zatargu z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFETYZM

  (franc, brak zaufania), Postawa -» małoduszności, spowodowana przewidywaniem porażki; wyraża się brakiem wiary w sukces podejmowanej czynności lub przeświadczeniem o niepowodzeniach podjętego zamiaru (-> cel). Termin d. wprowadzono podczas I wojny świat, na oznaczenie grupy posłów parlamentu franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

  Forma rozumowania lub sposób porządkowania wiedzy, przeciwstawiane -» indukcji, redukcji lub wnioskowaniom nie niezawodnym.

  W tradycyjnych typologiach rozumowań d. była „przechodzeniem od ogółu do szczegółu" w opozycji do „przechodzenia od szczegółu do ogółu" (indukcja); współcześnie natomiast d. określa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA

  Wybór określonego działania ze zbioru działań możliwych, należący do istotnych czynności człowieka, związanych z jego odpowiedzialnością. Niektórzy psychologowie (E. Galanter) uważają d. za podstawową czynność ludzką; nawet szybkość reagowania, percepcję wzrokową czy słuchową, uczenie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /17 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA

  (łac. definire odgraniczać, określać), Określenie (krótkie, lecz pełne) zmierzające do jednoznacznej charakterystyki jakiegoś przedmiotu (d. rzeczy, zw. często d. realną) lub zakomunikowania o semiotycznych funkcjach wyrażenia (znaczeniu, denotacji lub konotacji) poprzez wskazanie sposobu jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /12 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECURTINS CASPAR

  ur. 23 XI 1855 w Trus (Szwajcaria), zm. 30 V 1916 tamże, Kat. działacz społ.-polit., publicysta.

  Studiował w Monachium, Strasburgu oraz w Heidelbergu, gdzie 1887 uzyskał doktorat z filozofii; pod wpływem pism ojców Kościoła, Tomasza z Akwinu, bpa W.E. Kettelera i K. Vogelsanga stał się jednym z twórców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECHRYSTIANIZACJA

  Proces odchodzenia grup społ. lub jednostek od > chrześcijaństwa na skutek odzwyczajenia się od praktyk rei. bądź oddziaływania przeciwstawnych ideologii (-> laicyzacja); przejawia się nieraz w  desakralizacji i sekularyzacji; termin d. wprowadził do socjologii religii G. Le Bras, a upowszechniła jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /4 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECIUS, Degius, Deeg NIKOLAUS

  ur. ok. 1485 w Hof (RFN), zm. po 1546 prawdopodobnie na Warmii, Kaznodzieja.

  Studiował od 1501 w Lipsku, gdzie uzyskał bakalaureat na wydziale artium i prawa, a nast. wstąpił do zakonu (prawdopodobnie benedyktynów); od ok. 1515 był duszpasterzem przy klasztorze benedyktynek w Steterburgu (Brunszwik), gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt

Do góry