Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DEKANAT

  (gr. deka, łac. decem dziesięć), Jednostka terytorialna w obrębie -> diecezji, obejmująca zazwyczaj kilka parafii, pozostająca pod kierownictwem -> dziekana.

  W staroż. Rzymie d. oznacza! najmniejszą jednostkę legionu (10 żołnierzy), na czele z dziekanem. W epoce karolińskiej i w późniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉJÀ VU

  (franc, déjà już, voire widzieć), Zjawisko utożsamiającej złudy pamięciowej, polegające na poczuciu, że przedmioty, osoby, wydarzenia lub sytuacje spostrzegane po raz pierwszy już były kiedyś spostrzegane.

  D. występuje sporadycznie u ludzi normalnych w stanie przemęczenia lub wyczerpania, częściej u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET POCHWALNY, decretum laudis

  Dokument, na mocy którego zgromadzenie zakonne otrzymuje I zatwierdzenie Stolicy Apost. i staje się zgrom, na prawie pap.; różni się od -> dekretu aprobacyjnego.

  D.p. udziela się, o ile zgromadzenie zak. od chwili zatwierdzenia przez ord. miejsca rozwinęło się, wykazało działalność apost. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKAPOL

  (gr. deka dziesięć, polis miasto), Konfederacja 10 miast, z których 9 — Damaszek, Dium (Tell el-Aszari), Ga-dara (Umm Keis), Geraza (Dżerasz), Hippos (Kalat el-Husn), Kanatha (Kanawat), Pella (Chirbet el-Fahil), Filadelfia (Amman) i Raf ana leżało na Zajordaniu, a 10.— Scytopolis (Bet Szean) — na zach. od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG

  (gr. deka dziesięć, logoi słowa), Zbiór etycznych zasad Przymierza, zawartego przez Boga z Izraelem pod górą Synaj za pośrednictwem -» Mojżesza.

  Terminem d. pierwszy posługiwał się Ireneusz (Adv. haer. 4,13; PG 7,1017), opierając się na występującej 3-krotnie w Pięcioksięgu wzmiance o 10 słowach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKERT JAN bp.

  ur. 7 XII 1786 w Warszawie, zm. 19 XI 1861 tamże, Działacz charytatywny.

  Nobilitowany w dzieciństwie ze względu na zasługi zmarłego ojca Jana, prezydenta Starej Warszawy i rzecznika sprawy mieszczan na Sejmie Czteroletnim; po ukończeniu Collegium Nobilium rozpoczął studia teol. w seminarium duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  D., spisany przez Mojżesza na 2 tablicach kamiennych i umieszczony w -> Arce Przymierza (Wj 40,18; Pwt 10,5; 1 Kri 8,9), stanowił wraz z nią największą świętość Izraela: ST zawiera jego tekst w całości w 2 miejscach (Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21), a NT tylko fragmentarycznie (Mt 19, 18-19; Mk 10,19; Łk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

  (łac. Deus Bóg), Pogląd filoz. lub postawa przyjmująca istnienie -> Boga stwórcy, ale przecząca jego działaniu w świecie (-> Opatrzność Boża); zapoczątkowana w związku z rozwojem racjonalizmu w XVII i XVIII w. przez myślicieli ang. i franc, a rozpowszechniona w Niemczech, Włoszech oraz Stanach Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIFIKACJA

  (łac. deus bóg, faceré czynić), Ubóstwienie osoby, np. założyciela religii, wybitnych ludzi, zwł. mających władzę (antropolatria), zwierzęcia (-» zoolatria) lub rzeczy (fetysz); adm. formą d. polegającą na uznaniu panującego (np. cesarza, króla) urzędowym dekretem lub wolą ludu za istotę boską jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEHON LÉON SCJ

  Imię zak. Jan od Serca Jezusa, ur. 14 III 1843 w La Capelle (dep. Aisne), zm. 12 VIII 1925 w Brukseli, pisarz i działacz społ., założyciel a sercanów.

  Po studiach prawniczych na Sorbonie i doktoracie z prawa cywilnego (1864) wstąpił 1865 do seminarium franc, w Rzymie, gdzie po studiach teol. przyjął 1868...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 808

  praca w formacie txt

Do góry