Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DELACROIX EUGÈNE

  ur. 26 IV 1798 w Charleton-Saint-Maurice (k. Paryża), zm. 13 VIII 1863 w Paryżu, Malarz, główny przedstawiciel romantyzmu w sztuce.

  Uczył się w Ecole des Beaux-Arts oraz studiował dzieła malarzy flam., hiszp. i weneckich w Luwrze (m.in. P.P. Rubensa, F. Goyi, P. Veronesa); 1825 podróżował do Anglii, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETALIŚCI

  Autorzy różnorodnych prac kan. (glosa, aparat glos, glosa zwyczajna, summa, kázus, -> brokarda, nota-bilie, kwestia, abrewiacja, lektura, komentaria, repetycje, dystynkcje, repertoria, brewiaria, memoralia, margarity, flores, deklaracje, konkordancje, wokabularia itp.) dotyczących Dekretałów Grzegorza IX;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETAŁY

  (łac. litterae decretales, epistolae decretales), Pisma pap. zawierające rozporządzenia preceptywne (nakazy i zakazy), skierowane do pojedynczych osób lub całych społeczności, głównie w sprawach dyscyplinarnych.

  D. pojawiły się w IV w. (najstarszy przypisywany jest pap. Damazemu I, 366-384) i były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA POWSZECHNA PRAW CZŁOWIEKA

  Dokument międzynarodowy ogłoszony 10 XII 1948 w Paryżu przez -» Organizację Narodów Zjednoczonych po przegłosowaniu poszczególnych artykułów (30), z których 14 przyjęło jednomyślnie 56 członków, a całość — tylko 48 (przy 8 wstrzymujących się — państwa socialist, uważały niektóre sformułowania za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W DZIEJACH TEOLOGII i ŻYCIU KOŚCIOŁA

  Udoskonalona i pogłębiona przez Jezusa Chrystusa interpretacja d. jest podstawą nauczania moralności w Kościele; poszczególnym przykazaniom d. nadał Chrystus wymiar transcendentny i uniwersalny, sprowadzając je do podstawowego nakazu -* miłości Boga i miłości bliźniego (J 13,34; Rz 13,8-10).

  1. Ojcowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA PRAW DZIECKA

  Dokument zawierający postulaty równouprawnienia wszystkich dzieci (dziecko) i zapewnienia im właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony przez ONZ 20 XI 1959; nawiązuje do idei -» Deklaracji powszechnej praw człowieka ONZ z 1948.

  Dokument w myśl hasła „Ludzkość powinna dać dziecku od siebie to, co ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W IKONOGRAFII

  Przedstawienia d. powstawały w XV w. zazwyczaj w postaci 2 smukłych, prostokątnych i półkoliście zamkniętych tablic; d. jest indywidualnym atrybutem -» Mojżesza i częstym motywem w scenach z jego życia, związanych z otrzymaniem 10 przykazań, rozbiciem tablic i powrotem z nowymi tablicami; występuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET

  (łac. decretum), Pisemne lub ustne orzeczenie wyrażające akt kośc. władzy ustawodawczej, adm. albo sądowniczej. Termin d. przejęto z prawa rzym., w którym oznaczał akty przedstawicieli władzy pubi, nie mających władzy ustawodawczej, a w sensie specjalnym akty jurysdykcyjne pretora w zakresie sądownictwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANALNA KONFERENCJA

  Zebranie duchowieństwa dekanalnego (->- dekanat) pod przewodnictwem -» dziekana dla omówienia spraw duszpast. oraz w celu duchowej i nauk. formacji kapłanów. Na określenie k.d. używa KPK terminów conventus oraz collationes seu conferentiae, a starsze źródła ponadto convocations, capitula ruralia, synodi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET APROBACYJNY, decretum approbations

  Dokument na podstawie którego zgromadzenie zakonne otrzymuje definitywne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

  D.a. udziela się po upływie pewnego czasu od uzyskania dekretu pochwalnego; w tym czasie zgrom, musi wykazać znaczny rozwój działalności apost., wypracować właściwą strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt

Do góry