Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DELATTRE Louis ALFRED PA

  ur. 26 VI 1850 w Déville-lès-Rouen (pn. Francja), zm. 11 I 1932 w Kartaginie (Tunezja), Misjonarz, archeolog.

  W 1872 przyjął w Rouen święcenia kapł., 1874 wstąpił do zgrom, w Algierze, a 1876 złożył śluby wieczyste; jako archiprezbiter nowo zał. katedry kat. związał się do końca życia z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELBECCHI, Delbecchis NICOLAO SchP abp.

  Imię zak. Józef Augustyn od św. Mikołaja, ur. 11 IV 1697 w Oneglii (Liguria), zm. 1 IV 1777 w Cagliari (Sardynia), organizator szkolnictwa pijarów.

  Do zakonu wstąpił-1714 w Palermo; kształcił się w Rzymie w Collegium Nazarenum, gdzie później wykładał teologię; 1736 został prowincjałem sycylijskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELBRÊL MADELEINE

  ur. 24 X 1904 w Mussidan (pd. Francja), zm. 13 X 1964 w Ivry-sur-Seine (dzielnica Paryża), Pisarka, działaczka społeczna.

  Pochodziła z rodziny o tradycjach rewolucyjnych i woino-myślicielskich; wykształcenie zdobyła w domu. Początkowo ateistka, nie mogła pogodzić się z faktem skończoności i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELCUVE GEORGES SJ

  ur. 22 V 1908 w Tournai (Belgia), zm. 18 XII 1976 w La Pairelle (k. Wépion), Teolog, katechetyk.

  Do zakonu wstąpił 1926 i po studiach filoz. i lit. w Lowanium uczył 1931-33 humanistyki w kolegium jez. ; 1937 przyjął święcenia kapł., 1945 uzyskał doktorat z teologii w Instytucie Kat. w Paryżu.

  Należał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELAMARS, Dela Mars JAN IGNACY SJ

  ur. 10 V 1656 w Małopolsce, zm. 17 III 1719 w Zamościu, Architekt.

  Do zakonu wstąpił 1672; 1675-78 odbył studia filoz. w Kaliszu, a teol. w Poznaniu i przyjął święcenia kapł.; uczył w Jarosławiu, Sandomierzu i Lublinie; był kaznodzieją w Krakowie, Lwowie, Krasnymstawie, Jarosławiu i Piotrkowie; 1701...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT APOSTOLSKI

  Stały przedstawiciel papieża (najczęściej z" sakrą biskupią) przy -» lokalnym Kościele na wyznaczonym terytorium lub przy tymczasowej placówce dyplomatycznej Stolicy Apost. (delegatura apostolska).

  1. Pierwszym d.a. był A. Bossů, mianowany przez Kongr. Rozkrzewiania Wiary 7 VI 1762 wikariuszem apost. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELAPORTE VICTOR SJ

  ur. 6 XI 1846 w Saint-Vandrille-sur-Orne (pn.-zach. Francja), zm. 25 IV 1910 w Rennes (pn.-zach. Francja), Publicysta, krytyk lit., poeta.

  Do zakonu wstąpił 1866 i po studiach przyjął 1882 święcenia kapł.; uczył w kolegiach zak. (1880-87) gramatyki i retoryki; 1887-1906 współredagował jez. czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETY BRZETYSŁAWA, statuty Brzetysława

  Najstarsze znane prawo czeskie, jedno z najstarszych w państw, ustawodawstwie Słowiańszczyzny.

  Ogłoszone 1039 prawdopodobnie w Gnieźnie (wg Kosmy oraz XlII-wiecznego Kodeksu 230 kapituły w Ołomuńcu) lub, co bardziej prawdopodobne, w Pradze (wg G. Labudy), po powrocie z wyprawy przeciwko Polsce (z ciałem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETYŚCI

  Autorzy różnorodnych prac kan. (glosa, aparat glos, glosa zwyczajna, summa, dystynkcja, kazus, nota-bilie, kwestia, historie) związanych z Dekretem Gracjana, napisanych od chwili jego powstania do wyd. Dekretałów Grzegorza IX (-> Corpus Iuris canonici); ich komentatorów dla odróżnienia nazywa się ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKSTER, Nummius Aemilianus Dexter

  Żył w IV-V w., polityk i pisarz; syn Pacjana, bpa Barcelony.

  Był prokonsulem Azji 379-387 (dedykację wykutą w marmurze jego pomnika przechowuje Muzeum Archeol. w Barcelonie), a nast. prefektem pretorianów we Włoszech 395 (Hieronim, Contra Rufinum II 23; PL 23,446; Codex Theodosianus VI 4,27; VII 5,35) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt

Do góry