Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Jezuici

  Kolegia jezuickie, zanim pijarzy zaczęli z nimi współzawodniczyć, były przez całe stulecie od swegopowstania najlepszymi szkołami dla młodzieży. Od wybitnie uzdolnionego intelektualnie generała jezuitówClaudio Aquavivy (zm. 1615) otrzymały fundamentalny program nauki i organizację studiów (Ratioatque...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO I ZAKONY

  Nakazane przez sobór trydencki seminaria duchowne przygotowywały duchowieństwo lepiej niżprzedtem wykształcone i wychowane, a przede wszystkim bardziej nastawione na pracę duszpasterską.Miało ono wzory świętości i gorliwości pasterskiej w niejednym biskupie i kapłanie. W krajach o małejpoczątkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa trydencka w Polsce

  Z chwilą zawarcia unii brzeskiej monarchia Wazów stała się zewnętrznie jeszcze bardziej katolicka, gdysię liczy katolików łacinników i greko-katolików. Od wewnątrz obraz ten inaczej się przedstawiał, wszaknie wszyscy prawosławni uznali unię. Niemniej obie grupy górowały liczebnie nad protestantami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani nowej formacji

  W krajach, które szybko założyły seminaria duchowne, jak Hiszpania, Italia, Polska, kapłani nowej formacjiwystąpili już w latach osiemdziesiątych XVI wieku. W poszczególnych krajach nie spotyka się ichod razu w każdej diecezji, gdyż nie wszystkie ufundowały seminaria, korzystano więc z dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i katolicy

  Anglia za panowania Elżbiety I wznowiła akt supremacji i akt uniformizmu, co pomogło królowej umocnićKościół anglikański jako państwowy i uczynić go podporą swego absolutyzmu. Żądała ona przysięgina akt supremacji od członków Izby Gmin, od nauczycieli, adwokatów i wszystkich podejrzanych o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bourdoise, oratorianie i sulpicjanie

  Proboszcz parafii St-Nicolas du Chardonnet w Paryżu, Adrien Bourdoise (zm. 1655) prowadził duszpasterstwowedług wymagań soboru trydenckiego, przede wszystkim jednak zajął się wychowaniem kandydatówdo kapłaństwa. Zgromadził ich przy swoim kościele parafialnym, uzyskując (1631) ustną zgodębiskupa na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieudana rekatolicyzacja Szwecji

  Przywrócenie Kościołowi katolickiemu w krajach monarchii habsburskiej dawnych praw i znaczenia dokonywałosię na obu płaszczyznach: wewnętrznokościelnej i państwowej. Jedno i drugie działanie wspieralipapieże i ich nuncjusze. Papiestwo podjęło także starania o rekatolicyzację Szwecji za panowania Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja Ferdynanda II

  Cesarz Ferdynand II (1619-1637), król Czech od 1617 roku i Węgier od 1618 roku, już wcześniej rządziłswoimi dziedzicznymi księstwami: Styrią, Karyntią i Krainą. Jego ojciec, arcyksiążę Karol współpracowałz Wilhelmem Bawarskim nad przywróceniem katolicyzmu, szczególnie w miastach, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekatolicyzacja krajów habsburskich

  Powstanie czeskich protestantów przeciw władzy cesarskiej wzmogło kontrreformację Ferdynanda II. Owiele wcześniej prowadzono rekatolicyzację krajów monarchii habsburskiej metodami duszpasterskimi,które stosowano także za panowania tego cesarza.

  W Austrii widać to wyraźnie w działalności biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt nantejski i Richelieu

  Konwersja Henryka IV na katolicyzm (1593), choć dokonana z motywów politycznych (Paryż wart jestmszy, jak sam powiedział), przyniosła powolne uspokojenie kraju, zwłaszcza gdy Klemens VIII udzieliłmu (1595) absolucji z herezji. Wojna Hiszpanii z Francją utraciła więc charakter wojny religijnej, doszłoteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt

Do góry