Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DELITZSCH FRANZ

  ur. 23 II 1813 W Lipsku, zm. 4 III 1890 tamże, Ojciec Friedricha, biblista i misjonarz.

  Po studiach wykładał ST od 1844 kolejno w Lipsku, Rostocku i Erlangen, a od 1867 ponownie w Lipsku; początkowo zajmował się językiem hebr. i poezją żyd. oraz próbował wykorzystać wyniki badań psychol. w egzegezie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELITZSCH FRIEDRICH

  ur. 3 IX 1850 w Erlangen, zm. 19 XII 1922 w Bad Schwalbach (k. Wiesbaden), Asyriolog.

  Studia z asyriologii i archeologii odbył w Jenie, po czym od 1877 wykładał w Lipsku, od 1893 we Wrocławiu, a 1899 w Berlinie; 1902-05 prowadził wykopaliska na terenie Babilonii i Asyrii.

  Jako jeden z pierwszych odczytał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFINO ZACCARIA kard.

  ur. 29 V 1527 w Wenecji, zm. 9 I 1584 w Rzymie, Dyplomata papieski.

  Początkowo pracował w Kurii rzym.; 1553 został bpem Hvar w Dalmacji; 1554-56 był nuncjuszem w Wiedniu, gdzie m.in. pertraktował z pol. posłem M. Kromerem o utworzenie stałej nuncjatury w Polsce;

  ponieważ w pertraktacjach o augsburski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGATURA APOSTOLSKA

  Stałe przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej przy kat. episkopacie Kościoła lokalnego określonego państwa lub większego terytorium, kierowane przez -» delegata apostolskiego; różni się od nuncjatury lub -» internuncjatury, ponieważ nie pełni funkcji dyplomatycznych.

  Genezę d.a. wywodzi się z funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGATURA PAPIESKA, Delegatio pontificia

  Stały urząd dla wykonywania -» jurysdykcji przynależnej papieżowi nad wyznaczonym miejscem (np. nad sanktuariami w Pompei i Loreto).

   

  AAS 58 (1966) 265-268; AnPont 1976, 1094-1109.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEHAYE HIPPOLYTE SJ

  ur. 19 VIII 1859 w Antwerpii, zm. 1 IV 1941 w Brukseli, Hagiograf, bollandysta. Do zakonu wstąpił 1876 w Aarlem (Belgia); studia teol. odbył w Drongen i Lowanium, a hist, pod kierunkiem L. Pastora i H. Grisara w w Innsbrucku; święcenia kapł. przyjął 1890 w Lowanium; od 1891 współpracował z Tow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFINI GIOVANNI ANTONIO OFMConv

  ur. 26 III 1507 w Pomponesco (k. Kremony), zm. 5 IX 1561 w Bolonii, Teolog.

  Był regensem studiów zak. w Padwie, Wenecji i Bolonii, prof, metafizyki na uniw. w Bolonii (1553-59), prow, i gen. wikariuszem zakonu (1559-61); uczestniczył w I (1545-47) i II (1551-52) sesji Soboru Tryd., biorąc udział w dyskusji o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFINO, Dolfln PIETRO OSBCam

  ur. 1444 w Wenecji, zm. 16 I 1525 tamże, Humanista, reformator zakonu.

  Pochodził z patrycjuszowskiej rodziny weneckiej; 1462 wstąpił do klasztoru S. Michele di Murano w Wenecji, którego nast. 1478-79 był opatem; zostawszy 1480 gen. przełożonym kongr. kamedułów w Murano, dbał o karność zak. w podległych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT STOLICY APOSTOLSKIEJ, Delegatus Sanctae Sedis

  Przedstawiciel Stolicy Apost. przy międzynar. organizacjach, których członkiem jest Stolica Apost., albo z prawem głosu na konferencji lub kongresie (różni się od obserwatora Stolicy Apostolskiej).

  Stanowisko d. powstało w chwili włączenia Stolicy Apost. do jednego z organów ONZ — utworzonego 1951 Komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELARUELLE ETIENNE

  ur. 12 VII 1904 w La Madeleine k. Lille, zm. 11 VI 1971 w Tuluzie, Historyk.

  Po studiach human, i teol. u sulpicjanów w Issy-les-Moulineaux i Paryżu przyjął 1934 święcenia kapł.; 1935 uzyskał w Instytucie Kat. w Tuluzie doktorat z teologii, a 1947 z filozofii; wykładał w tamt. seminarium duch., a od 1951...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt

Do góry