Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DEMBIŃSKI HENRYK (2)

  ur. 31 VII 1908 w Irkucku, zm. 12 VIII 1941 w Hancewiczach (k. Baranowicz), Działacz społ.-polit., publicysta.

  W czasie studiów prawniczych 1927-32 na Uniwersytecie Wil. (doktorat 1933) należał do czołowych działaczy -> Odrodzenia (1928-30 prezes); mówca, organizator, wybrany 1929 i 1931 prezesem Stow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMATEMALIZACJA

  Proces wyzwalania się pierwiastka (najczęściej duchowego) z cech materialnych, stanowiący odwrotność procesu materializacji; w teorii poznania — funkcja intelektu czynnego, oddzielającego materialne cechy jednostku-jące dane wyobrażenie od jego treści bytowej, powodująca powstanie w intelekcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELMO, Del Rio MARTIN ANTOINE SJ

  ur. 17 V 1551 w Antwerpii, zm. 19 X 1608 w Lowanium, Humanista i teolog.

  Zdobywszy znajomość języków klasycznych oraz hebr. i syr. w kolegium w Lierre, studiował retorykę w Collegium Regium Galliarum (późniejsze College de France), filozofię w kolegium w Clermont oraz w Douai i Lowanium, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELL WILLIAM

  zm. 1664 w Anglii, Radykalny teolog anglik., spirytualista.

  Od 1645 był kaznodzieją polowym wojsk O. Cromwella; 1649 został wykładowcą w Caius College w Cambridge (do 1660) i prob, w Yelden (Bedfordshire).

  Należał do zwolenników doktryny M. Lutra oraz K. Schwenckfelda, którego był uczniem; uważając za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFY

  Staroż. miasto gr. w Fokidzie na pd. stoku Parnasu, rei. centrum staroż. Grecji, siedziba głównej wyroczni Apollona.

  Odkopane posążki kultowe z XIV w. prz.Chr., poświęcone bóstwu żeńskiemu, potwierdzają informację Pauzaniasza (Perie-gesis tes Hellados) o istnieniu wyroczni -»• Gai na terenie D., zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELOS

  (gr. wyspa w archipelagu Cyklad na M. Egejskim), Ośrodek kultu -> Apollona i Artemidy, oraz bpstwo z V w.

  Około XI w. prz.Chr. wyspa skolonizowana przez Jonów, uważana była za miejsce narodzin Apollona i Artemidy; corocznie obchodzono uroczystości zw. Apollonia oraz święta Delia (od 426 prz.Chr. co 4 lata)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHI, New Delhi

  Metropolia w Indii eryg. 4 VI 1959 z sufr. Dżalandhar i Simla—Czandigarh; od 1911 stolica Indii.

  Miasto powstało w XI w.; po podboju 1193 przez muzułmanów stało się centrum ich władzy w Indiach (1206-1526 stolica sułtanatu delhijskiego, nast. państwa Wielkich Mogołów); 1803 opanowane przez ang. Kompanię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELP ALFRED SJ

  ur. 15 IX 1907 w Mannheim (Badenia), zm. 2 II 1945 w Berlinie, Teolog, uczestnik ruchu oporu.

  W 1924 przeszedł z luteranizmu na katolicyzm, a 1926 wstąpił do zakonu; po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. (Feldkirch, Valkenburg) przyjął święcenia kapł.; skierowany do pracy redakcyjnej w „Stimmen der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELHIJSKIE ZGROMADZENIE OGÓLNE Ekumenicznej Rady Kościołów

  III ogólnoświat. konferencja ekumeniczna przedstawicieli 198 Kościołów chrzęść., obradująca 19 XI — 5 XII 1961 w New Delhi ( Delhi).

  W dniu otwarcia D.Z.O., w celu integracji zadań mis. w świecie, nastąpiło zjednoczenie -» Międzynarodowej Rady Misyjnej z -> Ekumeniczną Radą Kościołów (ERK), w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELISLE LEOPOLD VICTOR

  ur. 24 X 1826 w Valognes (k. Cherbourga), zm. 22 VII 1910 w Chantilly (k. Paryża), Mediewista, bibliograf i wydawca.

  Specjalizację w zakresie paleografii i archiwistyki zdobył 1845--49 w Ecole des Chartes w Paryżu; od 1852 był kierownikiem działu rpsów i starodruków, a 1874-1905 dyr. Bibliothèque Nationale w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry