Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DEMOFTL bp.

  ur. prawdopodobnie w Tesalonice, zm. ok. 386, Ostatni bp ariański Konstantynopola.

  Jako bp Beroi (od 341) brał udział w synodzie w Sardyce (342 lub 343), a 351 w Sirmium, gdzie potępił naukę Fotyna; pod wpływem D. podpisał III formułę -> syrmijską (pomijającą homousios) pap. Liberiusz, przebywający w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOGRAFIA

  (gr. demos ludność, grafe opis), Nauka o ilościowym i jakościowym stanie i rozwoju ludności w jej uwarunkowaniach genetycznych (-> genetyka), hist, i ekon.-społ., wyjaśniająca przyczyny, przebieg oraz następstwa zjawisk i procesów populacyjnych w celu wykrycia rządzących nimi prawidłowości (-»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /10 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA

  (gr. demos lud, kratos władza), Forma ustroju państw., w którym władza należy do społeczeństwa (nominalnie albo faktycznie) lub wszystkim obywatelom przyznaje się równe prawa społ. i polit, oraz zapewnia się jednakowy udział w sprawowaniu władzy; przeciwstawiana teokracji (władza kapłanów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /10 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRATYZACJA KOŚCIOŁA

  Proces zmierzający do udziału całego Ludu Bożego w odpowiedzialności i zarządzaniu Kościołem, przy zachowaniu hierarchicznej struktury jego ustroju; wynika z godności, wolności i jedności wszystkich jego członków ( -> hierarchia, -* laikat), uczestniczących w sobie właściwy sposób w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /8 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMESKI MAKARY ÖGD

  ur. ok. 1570 we Włodzimierzu Wołyńskim, zm. 12 VII 1624 w Przemyślu, Konwertyta.

  Pochodził z rodziny prawosł., a w okresie młodzieńczym przeszedł do braci pol.; 1605 brał udział w wyprawie Dymitra Samozwańca, nast. był więziony w Moskwie, gdzie pod wpływem misjonarzy karmelitańskich (udających...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIUSZ z KYZIKOS abp.

  zm. ok. 1054, Bizant. teolog polem, i kanonista.

  Jako abp Kyzikos uczestniczył 1028 w synodzie konstant. ; 1029 został wyróżniony1 przez ces. Romana III Argyrosa tytułem synkellos (wywodzącym się z kośc. godności stałego doradcy patriarchy, a przez cesarzy podniesionym do rzędu godności państw.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETER

  Gr. bogini-matka, pani ziemiopłodów (zwł. ziarna), utożsamiana z rzym. Ceres.

  1. W micie — D. jest córką Kronosa i Rei; ze związku z Jasjonem urodziła Plutosa-Bogactwo, a z Zeusem — Korę (zw. również Persefona) porwaną przez Hadesa-Plutona; zrozpaczona D. przez 9 dni i nocy obiegała morza i lądy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /9 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIUSZ z LAMPE

  ur. w Lampe (Frygia), zm. 1166 (lub 1167) w Tracji, Bizant. teolog kontrowersyjny.

  Był urzędnikiem dworu ces. i odbywał podróże dyplomatyczne na Zachód (zwł. do Włoch i Niemiec). Teologom zach., utrzymującym, że Chrystus jest równocześnie „mniejszy" i równy Ojcu, zarzucał błędną interpretację J 14,28...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRAKOPULOS ANDRONIKOS

  ur. 1 III 1826 w Kalavrycie (Peloponez), zm. 21 X 1872 w Lipsku, Gr. teolog i wydawca.

  Po studiach na uniw. w Atenach wykładał 185558 w Nauplion i Argos (Peloponez), a nast. jako diakon został wyznaczony na duszpasterza wspólnoty gr. w Lipsku; 1858 przyjął święcenia kapł. i został archimandrytą; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉMIA CHARLES SJ

  ur. 3 X 1637 w Bourg (pd.-wsch. Francja), zm. 23 X 1689 w Lyonie, Pedagog, organizator szkolnictwa dla ubogich.

  Po ukończeniu kolegium jez. i seminarium sulpicjańskiego w Paryżu przyjął 1663 święcenia kapł.; zostawszy 1665 wikariuszem gen. w Lyonie, podjął akcję zakładania szkół dla ubogich dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt

Do góry